otvoreno pismo SSSBIH upućeno g-dinu Zlatku Hurtiću

 

OTVORENO PISMO

G-dine Hurtiću, ima li kraja Vašem licemjerstvu?!

 

 

S obzirom da ste posljednjih dana prilično aktivni u davanju različitih izjava odabranim medijima, uključujući i intervju dat jednom od portala juče (15.03.2018.), a koje Vlada Federacije BiH nije demantovala niti se ogradila od njih, od ovog trenutka svaku Vašu izjavu smatramo i zvaničnim stavom Vlade Federacije BiH i premijera Fadila Novalića.

 

No, krenimo redom. Javnost Vas je upoznala 2002. godine kada ste vodili projekat izrade Strategije za smanjenje siromaštva (PRSP). Milione KM ste tada potrošili za pisanje dokumenta poslije kojeg je ekonomska situacija u BiH svake godine bivala sve teža i lošija. Vaša Strategija je dovela do povećanja siromaštva u Bosni i Hercegovini, ali to nije spriječilo inostrane ambasade i Svjetsku banku da Vas i dalje finansiraju i smatraju ekonomskim stručnjakom i analitičarem. Biće da ste njihove ciljeve ispunjavali maestralno. Umjesto da insistirate na ulaganju novca u grane koje su trebale biti temelj ekonomskog razvoja nakon agresije na BiH, kao što su tekstilna, metalska industrija, građevinarstvo i sl., ljudi su zapošljavani u institucije i profitabilne javne kompanije.

 

Naša saznanja govore da ste svojevremeno šetali sa knjigom donesenom iz Washingtona u kojoj je jasno stajalo navedeno da treba raditi na slabljenju utjecaja sindikata u Bosni i Hercegovini. To ste iskoristili prilikom stvaranja dokumenta “Rast i zapošljavanje u BiH”, iz kojeg je proistekla čuvena Reformska agenda. Kao čuveni analitičar ste vrlo aktivno učestvovali u svim diskusijama, na konferencijama i okruglim stolovima, svaki put iznova ponavljajući Vašu mantru da su za teško stanje u BiH krivi sindikati i radnici. To Vam je očigledno bila dobra referenca da budete imenovani za savjetnika premijera Novalića i to na pitanjima o kojima niste imali nikakvih znanja. Vaše nepoznavanje radnog zakonodavstva i kolektivnog pregovaranja kao institute socijalnog dijaloga se jasno pokazalo tokom pregovora oko kolektivnih ugovora, kada ste tokom samih pregovora učili neke osnovne stvari. Još uvijek se pitamo kako je moguće da ste izjavili da je domaće zakonodavstvo iznad konvencija Međunarodne organizacije rada. A radno zakonodavstvo je, g-dine Hurtiću, vrlo kompleksna naučna disciplina i ona tretira sve ono što ima veze sa radno-pravnim odnosima, sve zakone i akte koji trebaju biti garant stabilnosti i sigurnosti onoga od čega u konačnici svi trebamo živjeti, a to je rad. Upravo to ste pokušali, i još uvijek to činite, minimalizirati, omalovažiti, pojeftiniti, sve s ciljem da našeg radnika učinite najeftinijom radnom snagom u Evropi.

 

Nismo zaboravili Vašu ulogu kod donošenja ponižavajućeg Zakona o radu. Vi ste insistirali na ubacivanju odredbi koje će minimalizirati rad i njegovu ulogu. Nije Ismet Bajramović, odnosno nije SSSBiH kriv što je usvojen takav zakon. Mi smo, zajedno sa 12.000 radnika to jasno govorili i na dan održavanja sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH. Ako tražite krivca potražite ga medju zastupnicima koji su digli ruku za takav zakon, ali i kod sebe samog i unutar Vlade FBiH, koja je takav zakon poslala u parlamentarnu proceduru. Cilj Zakona o radu je bio rušenje kolektivnih ugovora. Valjda ste zbog posebnih zasluga tokom njegovog usvajanja imenovani kao glavni pregovarač uime Vlade Federacije BiH za kolektivne ugovore.

 

Bili ste jedna od najvećih smetnji i prilikom pregovaranja i potpisivanja Općeg koletivnog ugovora. Iako smo  dogovorili OKU sa Udruženjem poslodavaca, insistirali ste da do njegovog potpisivanja ne dođe i onda ste ucjenama natjerali potpisnike da u tekst ubace stvari koje su umanjivale postojeća prava radnika. Odnosi se to na minuli rad, smanjenje iznosa toplog obroka i još neke odredbe koje su išle na štetu radnika. Uslov za postizanje kompromisa sa naše strane je bio da Vlada FBiH svojom Odlukom proširi dejstvo OKU na sve zaposlene u Federaciji BiH. Premijer Novalić je na to pristao, ali, iako je do sada ESV FBiH četiri puta usvojio zaključak da Vlada to treba učiniti, to se do danas nije desilo. Dakle, Vlada FBiH je slagala ne samo sindikat, ne Ismeta Bajramovića, već sve radnike u Federaciji BiH. A, Opći kolektivni ugovor je neophodan radnicima, posebno onima koji dolaze iz industrijskog sektora, trgovine,… jer im se njime garantuje minimum prava.

 

Nije istina kad kažete da zbog nas nije usvojen Zakon o povezivanju radnog staža. Mjesecima i godinama smo ulagali maksimalne napore i vršili pritiske da se taj zakon napravi i uspjeli smo da ga u radnoj verziji dovedemo do ESVFBiH. Kad smo došli do toga da usaglasimo tekst Zakona o zaštiti na radu na sjednici ESV, Vlada FBiH je, vjerovatno zahvaljujući i Vašim savjetima, počela potpuno blokirati rad tog tijela, pa već mjesecima nije održana nijedna sjednica. Nije Vam, g-dine Hurtiću, odgovaralo što SSSBiH insistira da se na sjednici ESV FBiH govori o povećanju najniže cijene rada. Za Vas je i tako iznos od 406,00 KM “društveno opasan”, kako ste svojevremno izjavili. Licemjerno je to ako se zna da dolazi iz usta čovjeka koji mjesečno od poslodavca iz Velike Britanije dobija nekoliko hiljada Eura.

 

I da, Vi se g-dine Hurtiću direktno miješate u izbor rukovodstva Saveza samostalnih sindikata BiH. Lobirate, ucjenjujete, pišete razna saopštenja po raznim Vama i Vladi FBiH odanim portalima, iznoseći pri tome gomilu neistina i uporno zamjenjujući teze. Pokušavate SSSBiH prikazati kao kriminogenu organizaciju plasirajući dezinformacije, praveći razna podmetanja i sl.

Vi ste, gospodine Hurtiću, društveno opasna osoba za sve radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

PODIJELI