OTVORENO PISMO VLADI FEDERACIJE BiH I UDRUŽENJU POSLODAVACA FBiH

OTVORENO PISMO VLADI FEDERACIJE BiH I

UDRUŽENJU POSLODAVACA FBiH

 

 

Objavom Odluke Udruženja poslodavaca FBiH o raskidanju Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH u “Službenim novinama FBiH” broj 19/18 obistinile su sve tvrdnje i upozorenja Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine da je krajnji cilj nametnutog Zakona o radu, a koji je usvojen 2015. godine, potpuno uništavanje i ukidanje kolektivnih ugovora kao mehanizama zaštite radničkih prava. Mjesecima smo pozivali Vladu FBiH da, na osnovu zaključaka ESV FBiH, proširi dejstvo OKU na sve zaposlene u Federaciji BiH i na taj način osigura da ne dođe do ovakve odluke Udruženja poslodavaca. Međutim, to nije učinjeno, pa je Vlada ponovo pokazala maćehinski odnos prema radnicima u Federaciji BiH.

 

Opći koletivni ugovor predstavlja osnovnu zaštitu za oko 500.000 zaposlenih u Federaciji BiH i bez njega svi ti radnici ostaju nezaštićeni i prepušteni volji poslodavca. Konkretno, to znači da o platama, godišnjem odmoru, naknadama, zaštiti na radu i svemu ostalom što je vezano za rad i radni odnos odlučuje isključivo poslodavac. Trenutno je oko 20% radnika zaštićeno granskim kolektivnim ugovorima, ali je upitno da li će, nakon raskidanja OKU, i sami granski KU ostati na snazi. Naime, članom 14. OKU je definisano šta tačno granski kolektivni ugovor treba sadržavati, tj. utvrđivanje plate, povećanje plate po osnovu otežanih uslova za rad, otpremnine… S obzirom da smo svjesni da, i pored postojanja ugovora, poslodavci vrlo često krše osnovna radnička i ljudska prava, situacija u kojoj radnici ostaju bez osnovne pravne zaštite predstavlja korak ka potpunoj devalvaciji i urušavanju prava. SSSBiH će nastaviti insistirati da socijalni partneri sjednu za sto i da, u skladu sa međunarodnim konvencijama, kroz dijalog dođu do rješenja. Ukoliko to ne bude moguće i ne naiđemo na razumijevanje druga dva partnera, bićemo primorani pozvati sve zaposlene da obustave rad i na taj način blokiraju Federaciju BiH. Ne mislimo da bilo kome u prilog ide takav razvoj situacije. Svjedočili smo koliko samo dva, tri dana blokade puteva mogu štete nanijeti poslovnim subjektima, a nama to nije cilj. Naš cilj je bio i ostaje zaštita prava našeg članstva-radnika u Federaciji BiH.

 

Ponašanje Vlade Federacije BiH i Udruženja poslodavaca FBiH je krajnje neprincipijeno i mimo svih postulata partnerskog odnosa, a njime je prekršen Protokol o vođenju pregovora o izmjenama i dopunama OKU, kojim je utvrđeno da ukoliko ugovorne strane ne pootignu dogovor nadležni organi partnera će donijeti odluke o daljnjem nastavku pregovora, a što nije učinjeno. Takođe, prekršena je Konvencija MOR o minimalnoj plati što pod znak upitnika stavlja minimalnu platu radnika, samim tim i minimum njihovih prava. Takođe, postavlja se pitanje na osnovu čega će poslodavci sada obračunavati doprinose za PIO, čime se u opasnost dovodi opstanak Fonda za PIO/MIO, a samim tim i sudbina stotina hiljada penzionera u FBiH.

 

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine vas poziva da što prije održimo sjednicu Ekonomsko-vijeća za teritoriju FBiH na kojoj ćemo razgovarati o ovoj problematici. Istovremeno, pozivamo Udruženje poslodavaca FBiH da van snage stavi ovu odluku i time pokaže spremnost za prevazilaženje problema i blokade socijalnog dijaloga koja trenutno postoji u FBiH.

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI