P R O G L A S povodom Međunarodnog praznika rada

 

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na Međunarodni praznik rada, 1. maja/svibnja 2017. godine objavljuje

 

P R O G L A S

 

BILI SMO UPRAVU kada smo prije dvije godine tvrdili da usvajanje Zakona o radu predstavlja prvi korak na putu ka potpunom ukidanju kolektivnih ugovora i radničkih prava. Krajnje je vrijeme da se prestanete maćehinski odnositi prema radnicima, državnim firmama i imovini Federacije BiH. Ona je vlasništvo svih građana koji su vam svojim glasom na izborima samo dali pravo da uime njih upravljate njom.

TRAŽIMO da Zakon o štrajku zaštiti pravo radnika i sindikata da se koriste oruđem koje im je propisano međunarodnim konvencijama. Radnici nikada nisu i neće stupiti u štrajk s ciljem da se uništava imovina i nanose gubici poslodavcima, već isključivo i jedino da bi se ispoštovala njihova, zakonom i ugovorima, zagarantovana prava. Onemogućavanje sindikata da u skladu sa zakonom organizuje štrajk predstavlja najgrublje kršenje konvencija Međunarodne organizacije rada, a koje je naša zemlja ratifikovala. Ne tražimo ništa što nam već nije tim konvencijama zagarantovano.

IZVADITE RUKU iz radničkih i onako polupraznih džepova i prestanite uvoditi nove namete na naše plate i primanja. Nisu radnici jedini koji treba da trpe posljedice tzv. reformi koje nas, kao, trebaju odvesti u Evropu, a u stvarnosti radnika u FBiH vode ka najnerazvijenijim zemljama Afrike. Uskladite prijedloge zakona o doprinosima i porezima i pojačajte inspekcijske kontrole, pa na taj način ispunite rupe u budžetima. Nije istina da će novi način oporezivanja dovesti do povećanja zaposlenosti niti radničkih primanja. Za nas je potpuno neprihvatljivo da se dovede u pitanje isplata naknada koje nemaju karakter plata (topli obrok, prijevoz, regres, …). Predloženi Nacrt zakona o doprinosima predviđa jednako oporezivanje plate i navedenih naknada, pa se postavlja pitanje da li će prestankom važenja kolektivnih ugovora na bilo kojem nivou prestati i obaveza poslodavaca da isplaćuju pomenute naknade. Zato tražimo da se isplata tih naknada osigura zakonom.

NIJE ISTINA da će novi način oporezivanja izazvati neutralan efekat kako to tvrdi Vlada Federacije BiH. Predloženim izmjenama će biti rasterećeni samo poslodavci koju isplaćuju plate od 1.100 KM naviše. Oko 140.000 radnica i radnika u Federaciji prima platu u iznosu od 700 do 800 KM, a njihovi poslodavci neće osjetiti rasterećenje. Ukidanjem naknada, odnosno njihovim utapanjem u platu će sasvim je jasno postepeno doći do njihovog ukidanja, a samim tim i smanjenja i ovako niskih i nedostatnih primanja radnica i radnika u FBiH.

FLOSKULA je gospodo iz izvršne i zakonodavne vlasti da se borite za porast nataliteta i protiv “bijele kuge”. Ukidanjem olakšica za izdržavane članove porodice samo dodatno opterećujete radnike koji imaju troje ili više djece. Kakvu poruku time šaljete mladim ljudima?

ŠTITITE POSLODAVCE ukidanjem doprinosa na platu koji ide na teret poslodavca, dok istovremeno poreznu osnovicu za osiguranike, odnosno radnike povećavate sa 31% na 33%. Ponovo preko radničkih leđa pokušavate kupiti naklonost poslodavaca.

Zakon o mirnom rješavanju sporova je trebao olakšati rad sudovima i skratiti dugogodišnje trajanje radnih sporova. Međutim, vaš Nacrt zakona je takav da će proceduru biti gotovo nemoguće razumjeti, a kamo li primjeniti i realizovati.

NAMEĆETE NAM ZAKONE u sklopu tzv. Reformske agende koja je do sada rezultirala jedino time da je tokom 2016. godine 90.000 radnika ostalo bez posla. Izbjegavate poštovati međunarodne norme i socijalnim dijalogom iznalaziti najbolja rješenja i za radnike i za poslodavce i za Federaciju BiH u cjelini.

I na kraju, PRESTANITE DIJELITI RADNIKE U FBIH na one koji su vrijedni da se na njih odnosi Opći kolektivni ugovor i one koji nisu. Za nas su svi radnici jednaki i prema svima odnos države mora biti isti. Proširite konačno Opći kolektivni ugovor kao što ste se obavezali i pokažite radnicima i građanima da držite do svoje riječi. Previše je bilo lažnih obećanja, prekršenih dogovora, neispoštovanih zaključaka… Nećemo dozvoliti da ukinete institut kolektivnog ugovora i time uvedete potpunu anarhiju u radno-pravne odnose.

 

Bliže se izbori, a vaša pozicija ovisi od naših glasova.

PODIJELI