Pismo upućeno od strane Generalnog sekretara Međunarodne konfederacije sindikata premijeru Novaliću

U prilogu se nalaze original i prijevod pisma upućenog od strane Generalnog sekretara Međunarodne konfederacije sindikata premijeru Novaliću, a koje je uslijedilo nakon pritužbe SSSBiH da Vlada FBiH namjerno i bez valjanih razloga blokira rad ESV FBiH, sve sa ciljem direktnog utjecaja na izbor rukovodstva SSSBiH.
U svom pismu MKS je tražila od Vlade FBiH da poštuje potpunu nezavisnost i samostalnost Sindikata kao socijalnog partnera kad je riječ o izboru članova delegacije u ESV FBiH.

Pismo gen.sekretara MKS upuceno premijeru FBiH

ITUC to PM of FBiH re social dialogue 0318 (2)

PODIJELI