Počela dvodnevna obuka školskih timova za podršku upravljanju pilotiranju planova i programa u ZDK

Pedagoški zavod Zenica, u saradnji s Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, danas je počeo s realizacijom nove dvodnevne obuke školskih timova za podršku pilotiranju nastavnih planova i programa, predmetnih kurikuluma u redovnim osnovnim školama i gimnazijama te mješovitim srednjim školama koje u svom sastavu imaju gimnaziju

U ovom procesu obuke, kojim, kako je naglasio predsjednik Saveza samostalnog sindikata BiH te Samostalnog sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona Selvedin Šatorović, sudjeluje oko 220 prosvjetnih radnika koji “pokazuju da su spremni na svaki vid edukacije i poboljšanja svojih vještina u radu sa učenicima”.

– Krajnji cilj jeste bolji, kvalitetniji rad u školama; prilagođavanje novim vremenima i ono što će biti dobro kao rezultat, jeste da će morati u tom procesu biti više odgojne komponente u samom odgojno-obrazovnom procesu, a manje administracije i manje pisanja. Generalno, spoj iskustva ovih ljudi koji su do sada radili zaista kvalitetan posao, uz ove nove dodatke trebao bi rezultirati boljim i najkvalitetnijim odgojno-obrazovnom procesom na području BiH – najavio je Šatorović.

Sindikat je, napominje, tražio svih od učesnika ovog skupa da budu jako kritični o svim stvarima koje su, eventualno, neprimjenjive i koje se jako teško mogu primijeniti u učionici te da se to u ovom procesu eksperimentalne faze odmah i ispravi.

Realizacija programa po modelu kurikularne reforme na području tog kantona ušla je već u drugu godinu eksperimentalne faze pa su već sumirani i rezultati dosadašnjeg dijela rada po ovim programima.

– Mi smo prezentirali šta se, otprilike, zapravo uradilo u proteklom periodu. U tom smislu, izrazili smo zahvalnost i zadovoljstvo saradnje OSCE-a, našeg ministarstva i Pedagoškog zavoda Zenica. Čestitali smo Pedagoškom zavodu i svim ljudima, a posebno nastavnicima koji će biti nosioci ove reforme. Sugerisali smo šta je suština uspjeha ove reforme, a to je da je prvo prihvate njeni nosioci – nastavnici, direktori i svi pedagoški radnici. Ako oni budu ovu reformu suštinski shvatili, da bi u konačnici ti ishodi u najboljem interesu naših učenika i da bi odgovorili izazovima savremenog, modernog digitalnog vremena, reforma će biti uspješna – kazao je resorni ministar obrazovanja tog kantona Mirza Mušija.

Zbog toga je, podvukao je, nužno da se u još uvijek eksperimentalnoj fazi svi aktivno uključe te da preispitaju i izanaliziraju proces. Važno je da se to sagleda, smatra on, i sa ljudske strane kako se ne bi zapostavila odgojna dimenzija škole u “eventualnom jurenju ishoda i rezultata učenja”.

– Slažem se, naravno, da su ishodi i rezultati bitni – da znamo zbog čega i šta nam je potrebno u tom učenju, ali je osnovno, elementarno pitanje: Kako i da li će živi kontakt, kroz ovu vrstu jurenja, biti zapostavljeni. A, živi kontakti između pedagoga, nastavnika i učenika je suštinski transfer i znanja, emocija, osjećanja…Svega onoga što mi, nakon zaboravljenih lekcija, pamtimo i na kraju ostaju nam velike uspomene na školu – kazao je Mušija.

Službenik za obrazovanje Misije OSCE-a u BiH Alen Ćosić podržao je organizaciju ove obuke za oko 220 učesnika iz osnovnih škola i gimnazija u ZDK-u, koji će činiti školske timove za podršku implementacije u učionicama novih kurikuluma u tom kantonu.

Novi model obrazovanja, naglasio je Ćosić, baziran je na konceptu koji razvija kreativne i inovativne sposobnosti učenika, kako bi stekli vještine koje će im omogućiti da se sa stečenim znanjima lakše snašli u savremenom i složenom svijetu.

– Motivirani nastavnici i nastavnice presudni su kako bi primjena novih kurikuluma u ZDK-u bila uspješno implementirana – istakao je Ćosić.

Novi nastavni planovi, dodao je, omogućavaju balans između novih supstativnih sadržaja, fleksibilnosti i slobode kod nastavnika i učenika.

Izvor: Zenicablog.com

PODIJELI