Počele aktivnosti na izradi Akcionog plana Garancije za mlade za FBiH

Etno selo “Čardaci”, Vitez – Juče i danas se održava Prva radionica Ekspertne grupe za program Garancije za mlade za izradu Akcionog plana za Federaciju BiH koju organizuje Međunarodna organizacija rada uz finansijsku podršku Evropske unije. Radionica okuplja predstavnike institucija i udruženja koji će učestvovati u izradi Akcionog plana za Federaciju BiH GzM.

Prva radionica je posvećena diskusiji o predloženim opcijama u politikama relevantnim za GzM te mapiranju, ranoj intervenciji i dosegu Garancije za mlade. Biće riječi i o reformama zakonodavnog okvira, organizacijskim promjenama unutar zavoda za zapošljavanje, uslugama pripreme za mlade iz NEET kategorije i monitoringu.

Posljednja sesija Radionice posvećena je zaključcima i dogovoru o narednim koracima.

Predstavnik Saveza samostalnih sindikata BiH u Ekspertskoj grupi za program GzM za izradu Akcionog plana za FBiH je Adis Kečo.

Služba za informisanje

PODIJELI