Podrška zaposlenicima BH Telecoma i HT Mostar

Sarajevo – Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine s pažnjom prate aktivnosti Sindikata i radnika BH Telecoma i HT Mostar, a koje su pokrenute s ciljem potpisivanja Granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH. Neprihvatljivo je da Vlada FBiH odbija potpisivanje GKU i dovodi u neizvjesnost oko 5.000 radnika u ove dvije kompanije. Ovakvim ponašanjem Vlada F BiH i dalje bez bilo kakvih jasnih razloga nastavlja sa primjenom različitih kriterija i, za razliku od ostalih javnih kompanija, samo u oblasti telekomunikacija odbija zaključenje Granskog kolektivnog ugovora. Posebno zabrinjava činjenica da su predstavnici vlasti spremni u vrijeme pandemije dodatno ugrožavati egzistenciju radnika i radnica, čak i u kompanijama u kojima ne postoji nikakva ekonomska opravdanost za takve poteze.

Imajući u vidu navedeno, ali i činjenicu da se kolegice i kolege iz sindikata ove dvije kompanije mjesecima bore da za pregovaračkim stolom iznađu rješenje i time izbjegnu radikalnije poteze, Savez samostalnih sindikata BiH smatra potpuno opravdanim štrajk koji je od danas u ove dvije javne kompanije i daje punu podršku svim kolegicama i kolegama u njihovoj borbi. Nameće se i pitanje da li iza upornog odbijanja Vlade FBiH da potpiše Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija stoji skrivena namjera da se BH Telecom privatizuje, a HT Mostar dodatno privatizuje. Da li je to razlog zašto se u pitanje dovodi egzistencija 5000 radnika i njihovih porodica?!

Savez samostalnih sindikata BiH neće dozvoliti, kao što nije ni prethodnih godina, da se ove kompanije pretvore u primjere loše privatizacije koji su rezultirali otpuštanjem hiljada radnika, stotinama godina neuvezanog staža i sl. Riječ je o javnim kompanijama koje su u vlasništvu svih nas građana Federacije BiH i koje su stvarali i izgrađivali naši očevi i majke, kolegice i kolege.

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović

PODIJELI