Podrška zdravstvenim radnicima u HNK

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA SVEUČILIŠNE

KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

G-din Ivica ANIĆ, predsjednik

NEZAVISNI STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA

U ZDRAVSTVU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA 

G-din Dalibor VUKOVIĆ, predsjednik

 

Predmet: Pismo podrške

Poštovane kolege,

Ovim putem vam uime rukovodstva i članova Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine upućujemo izraz pune podrške i nadamo se da ćete uspjeti izboriti za svoja prava. Sramno je da su zdravstveni radnici, a posebno u vrijeme najveće zdravstvene krize u našoj zemlji koja je izazvana pandemijom, primorani tražiti poštovanje nadležnih i svoja prava putem generalnog štrajka. Pravo na kolektivno pregovaranje je zagarantovano kako međunarodnim konvencijama, tako i domaćim zakononodavstvom i neprihvatljivo je da godinu i po Vlada HNK ne želi potpisati kolektivni ugovor sa vama i izjednačiti nivo vaših prava sa drugim zdravstvenim radnicima u Federaciji BiH.

Savez samostalnih sindikata BiH vam stoji na raspologanju za sve vaše buduće sindikalne aktivnosti.

U solidarnosti,

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović, s.r.

PODIJELI