POSLUŠNIKE SPOPALA PANIKA – ŽESTOKI NAPADI VLADINOG KRUGA POSLUŠNIKA DOKAZUJU DA JE SINDIKAT POSTAO PREJAKA I KLJUČNA I NAJJAČA DRUŠTVENO-SOCIJALNA ORGANIZACIJA

POSLUŠNIKE SPOPALA PANIKA – ŽESTOKI NAPADI VLADINOG KRUGA POSLUŠNIKA DOKAZUJU DA JE SINDIKAT POSTAO PREJAKA I KLJUČNA I NAJJAČA DRUŠTVENO-SOCIJALNA ORGANIZACIJA

 

 

U sindikalni kolaps Savez ne vodi Ismet Bajramović a pogotovo to ne radi Šatorović i oni koji su stali u odbranu Saveza, jer insistiraju da rad i djelovanje Saveza bude u skladu sa Statutom i aktima sindikata. Takav scenario iniciraju i na njemu insistiraju oni koji kršenjem Statuta i vanstatutarnim djelovanjem, pa i putem sile i pritisaka pokušavaju na čelo Saveza da instaliraju kandidata iza kojeg stoji premijer Fadil Novalić sa savjetnicima sa platnog spiska Engleske ambasade.

Povodom teksta objavljenog na portalu Vijesti.ba od 9.3. u kojem su iznesene lažne i manipulativne informacije , SSSBiH želi saopćiti da je sjednica Predsjedništva SSSBiH zakazana u skladu sa aktima Saveza i da je na istoj bio prisutan dovoljan broj članova za kvorum i nesmetani rad te je samim tim i odlučivanje na istoj bilo u skladu sa Statutom SSS BiH i poslovnikom o radu predsjedništva Saveza. S tim u vezi sve odluke se imaju smatrati obavezujućim za sve članice Saveza.U stvari, činjenica je da se do sada najveći vladin i medjunarodni udar na sindikalni pokret u BiH provodi preko nekolicine vladinih poslušnika, sa ciljem da se prikaže kriza u radu organa SSS BiH.
Danas nekoliko pojedinaca u providnoj provladinoj kampanji ide tako daleko da vanstaturanim pokušajima spriječava da se po odluci Predsjedništva izvrši revizija finansija i poslovanja SSSBiH. Ovakva namjera nas nikako ne čudi, oni očito znaju da bi takva revizija pokazala transparentnost djelovanja i poslovanja i rada SSSBiH, i na taj način razotkrila sve prljave igre u kampanji koju mjesecima vode u namjeri da inkriminiraju i diskredituju predsjednika i rukovodstvo SSS BiH. Vladini / Novalićevi poslušnici sa večere u Bristolu protiveći se nezavisnoj reviziji poslovanja i finansija SSSBiH zapravo dokazuju da Novalić preko njih, svojih podanika i poslušnika, smišljeno plasira laži i medijske spinove u stranačkim i provladinim medijima o netransparentnom finansijskom radu sindikata.

SSSBiH postoji već 130 godina i sa tom tradicijom predstavlja gromadu od organizacije koja očito predstavlja izuzetnu smetnju planovima, namjerama i ciljevima vladajuće oligarhije i pojedinih medjunarodnih faktora da uruše, rasparčaju i podjele sindikat te ga zauvijek oslabe i to nakon što su proveli najveću privatizacijsku pljačku u istoriji a putem nametnutih zakona prava radnika doveli na nivo prava robova.

Plasiranje i objavljivanje provladinih spinova zapravo pokazuje golemu nervozu i paniku koja je spopala vladine poslušnike u nemogućnosti da provedu planove naredbodavaca da sruše sindikalno djelovanje, krovnu sindikalnu organizaciju pa i sindikalnu „kuću“ – Dom sindikata koji se obnovljen izdigao kao simbiol neuništivosti Saveza samostalnih sindikata BiH i radničkog pokreta.

Ne damo i nećemo dati, uprkos nevjerovatnim pritiscima i medijskim kampanjama sa gomilom laži i neistina da Novalić i Hurtić preuzmu sindikat i da se sruše radnička prava nametnutim zakonima kao što je zakon o radu i uništavanjem kolektivnih ugovora .
Našu organizaciju ne čine samo pojedini sindikalni čelnici već ogromno članstvo koje predstavlja našu najveću snagu. Nećemo sigurno popustiti pred pritiscima šake poslušnika i radničkih izdajnika koji za rad osobnih interesa po nalogu Novalića i Hurtića pokušavaju rasparčati i razjediniti SSSBiH. Nećemo dozvoliti da ga ti i takvi preuzmu za interes stranih ambasada i njihovih plaćenika u Vladi FBiH, služeći se vanstatutarnim rješenjima i mobingom državnog aparata.Jedini interes za to imaju oni koji svoje lične interese ostvaruju podaničkom saradnjom sa onim snagama koje su se dokazale provodeći politiku koja se temelji na umanjivanju radničkih prava i smanjivanju radničkih plaća.
U sindikalni kolaps Savez ne vodi Ismet Bajramović a pogotovo to ne radi Šatorović i oni koji su stali u odbranu Saveza, jer insistiraju da rad i djelovanje Saveza bude u skladu sa Statutom i aktima sindikata. Takav scenario iniciraju i na njemu insistiraju oni koji kršenjem Statuta i vanstatutarnim djelovanjem, pa i putem sile i pritisaka pokušavaju na čelo Saveza da instaliraju kandidata iza kojeg stoji premijer Fadil Novalić sa savjetnicima sa platnog spiska Engleske ambasade.
Najava neplaćanja članarine samo je jedna od ovih aktivnosti koja će ugroziti rad Saveza ali i egzistencionalna prava radnika koji od tih sredstava hrane i izdržavaju svoje porodice. Takvi kvazi sindikalisti su jedini odgovorni za podanički odnos prema Novaliću pa i po cijeni ugrožavanja prava zaposlenih u Savezu. To su isti oni koji su svoje podaništvo iskazivali i prije Kongresa rušeći i svaku namjeru poduzimanja akcije prema Vladi FBiH po pitanju protesta ili drugih akcija koje je Savez vodio u proteklom periodu.
Javnost treba da zna da se vlast služi svojim poslušnicima kako bi se vanstatutarno na čelo sinidkata pa i putem sile i prisile instalirao Novalićev poslušni adut, poslodavac Redžo Kurić, kako bi vlast nesmetano mogla realizovati ciljeve tzv. reformske agende među kojima u prvih deset spada umanjivanje snage sindikata i umanjivanje prava radnika za radi interesa poslodavaca koji danas zadovoljno trljaju ruke svjesni da su uspjeli poturiti poslodavca kao kandidata na čelo radničkog pokreta, što je najtužniji i najžalosniji paradoks cijele vladine operacije rušenja sindikata. Poslušnička Novalićeva grupica ide tako daleko da bi zaposlenim pripremila otpuste i umanjivanje plaća prijeteći neplačanjem članarine, mada su duboko svijesni ispraznošću svojih prijetnji jer je sindikalnim Statutom SSS predviđeno da se takve članice isključe nakon tri mjeseca.

 

 

Služba za informisanje SSSBiH

PODIJELI