Potpisan Aneks Sporazuma o Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde

Dana 12.04.2018. godine je u zgradi Biznis centra u Goraždu potpisan
Aneks Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sporazum su, kao predstavnici tri strane u ovom Sporazumu, potpisali
premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković,
predsjednica Udruženja poslodavaca BPK Goražde Šejla Bojadžija i
predsjednik Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH za BPK
Goražde Elmir Pilav.

Prema riječima premijera Emira Okovića, uloga Ekonomsko-socijalnog
vijeća ovim bi trebala u značajnoj mjeri biti unaprijeđena, budući
da je potpisanim aneksom, između ostalog, omogućeno jačanje
kapaciteta Ekonomsko-socijalnog vijeća.

Ocijenjeno je da će se Ekonomsko-socijalno vijeće u narednom periodu
pojaviti kao važan partner Vlade u kreiranju i donošenju socijalnih i
ekonomskih politika na nivou BPK Goražde.

Prema riječima predsjednika 犀利士
Kantonalnog odbora Saveza samostalnih
sindikata BiH, potpisivanje aneksa sporazuma je u interesu svih
socijalnih partnera u ovom kantonu.

– Na ovaj način stvaraju se pretpostavke za učešće Sindikata u
donošenju najvažnijih odluka koje se tiču ekonomske i socijalne
politike i svakako je to pretpostavka da sindikat ostvari, odnosno
unaprijedi interese svog članstva i svih uposlenika na području
kantona – istakao je Elmir Pilav.

PODIJELI