Potpisan Kolektivni ugovor u kompaniji “Pobjeda” d.d. Tešanj

Tešanj – Nakon višemjesečnih pregovora danas je  prvi put potpisan Kolektivni ugovor u firmi Pobjeda d.d. Tešanj, koja sa Livnicom Turbe upošljava oko 320 radnika. Kolektivni ugovor su potpisali predsjednik sindikata Ismir Salkičević i direktor Elvedin Ćosatović.

Kolektivnim ugovorom je regulisana plata/satnica, uvećanja plate, naknade koje nemaju karakter plate (topli obrok, prevoz, regres), uvećanja godišnjeg odmora, plaćeno odsustvo sa rada te druga pitanja od značaja za radni odnos. Važit će do 31.12.2023. godine.
Vjerujemo da će ovaj kolektivni ugovor biti dobar temelj za budući uspješan socijalni dijalog i saradnju između sindikata i uprave, u obostranom interesu.
Služba za informisanje
PODIJELI