Potpisan Kolektivni ugovor za JP HT d.d. Mostar

Mostar – Danas je zaključen Kolektivni ugovor za JP HT d.d. Mostar. Njime se uređuju materijalna i sva ostala prava radnika i radnica HT Mostar i primjenjuje se od 1.7.2023 godine.

Služba za informisanje

PODIJELI