Poziv na 14. Kongres Saveza samostalnih sindikata BiH

Sarajevo, 21. februar 2018. godine

 

POZIV
14. Kongres Saveza samostalnih sindikata BiH

 

            Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine održat će svoj 14. kongres koji će se održati

u četvrtak, 22. februara 2018. godine u velikoj sali Doma sindikata u Sarajevu,

sa početkom u 10:00 sati.

Na kongresu će se usvajati četverogodišnji izvještaj o radu organa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, te birati predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije za mandatni period 2018-2022. (U prilogu poziva imate Prijedlog dnevnog reda 14. kongresa SSSBiH).

S obzirom na veliki broj delegata, te ograničen prostor na 1. spratu Doma sindikata, obavještavamo vas da ćete izjave od kandidata za mjesto predsjednika SSSBiH, te delegata s kojima budete željeli razgovarati moći dobiti prije Kongresa u holu u prizemlju.

            Pozivamo vas da prisustvujete i upoznate javnost sa aktivnostima SSSBiH.

Služba za informisanje

 

DNEVNI RED KONGRESA

PODIJELI