Predmet: Reakcija na tekst “Opet bunt među bh.sindikatima, 14 ih nije učestvovalo u novom kolektivnom ugovoru”

Redakcija portala “Klix”

Predmet: Reakcija na tekst “Opet bunt među bh.sindikatima, 14 ih nije učestvovalo u novom kolektivnom ugovoru”

 

Poštovani,

obraćamo Vam se u vezi sa tekstom “Opet bunt među bh.sindikatima, 14 ih nije učestvovalo u novom kolektivnom ugovoru”, objavljenom na Vašem portalu 21. januara 2019. godine, te Vas molimo da, u skladu sa novinarskom etikom i pozitivnom medijskom praksom, u cjelosti objavite sljedeći tekst, kao reakciju na gore navedeni:

Predsjedništvo Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je utvrdilo Prijedlog općeg kolektivnog ugovora, kojim je, između ostalog, traženo i povećanje minimalne cijene rada za sve radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, mali broj čelnika sindikata ne misli da radnicima treba biti povećana minimalna satnica, dok se istovremeno slažu s tim da je poželjno i prihvatljivo da plata bude povećana premijeru, ministrima i zastupnicima u brojim parlamentima. Podsjećamo da je usvojenim budžetom Federacije BiH predviđeno da upravo navedeni dobiju još veću platu. Za njih, očigledno, ima dovoljno novca, dok za radnike u realnom i uslužnom sektoru nema. Kao nagradu za svoje poltronsko i izdajničko ponašanje unutar i prema Savezu samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović je od strane premijera FBiH i njegovih savjetnika dobio poziciju predsjednika Nadzornog odbora  firme Sarajevogas, a zbog ove reakcije će, vjerujemo, biti nagrađen još nekim pozicijama u upravnim i nadzornim odborima Takođe, posljednje izjave, kao što je uostalom i ova na Vašem portalu, potvrđuju poltronski odnos malog broja sindikalnih lidera prema predstavnicima izvršne vlasti i predstavljaju ispunjenje želje premijera da se sindikati nastave baviti sami sobom. Mi ćemo se, s druge strane, nastaviti baviti pitanjima i problemima radnika u Federaciji BiH.

Na kraju, brojka od 17, 14, 11 ili ne znamo koliko sindikata, a koja se neprestano mijenja, u suštini predstavlja pet sindikalnih lidera koji su, suprotno volji svog članstva, ostali na ideji postavljanja vladinog čovjeka na čelo Saveza samostalnih sindikata BiH, koji će zagovarati povećanje plata premijeru, a biti protiv povećanja najniže cijene rada.

 

Služba za informisanje

PODIJELI