Premijer Novalić u ulozi scenariste serije Monty Python

Sarajevo – Jučerašnja sjednica nezakonito organizovanog tzv. Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, koja je održana u Mostaru, predstavlja posljednji pokušaj Vlade FBiH, predvođene Fadilom Novalićem, da zajedno sa Udruženjem poslodavaca u FBiH radnike i radnice zvanično pretvori u robove koje će tretirati kao robu koju mogu iznajmljivati, međusobno razmjenjivati i sl. Savez samostalnih sindikata BiH će, svakako, pred nadležnim sudovima pokrenuti postupak protiv nezakonitog sazivanja sjednice tzv. Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH i iskoristit će sve zakonom predviđene mogućnosti da u potpunosti zaštiti interes radnika i radnica u Federaciji BiH. Ono što možemo garantovati je da sadašnji premijer Vlade FBiH neće uspjeti uništiti Savez samostalnih sindikata BiH i radnike i radnice u Federaciji BiH ostaviti bez zaštite.

Skoro dvije godine je trajala potraga za poslušnim sindikatima koji će se složiti i bez pogovora pristati na takve ciljeve Vlade i poslodavaca. Od juče zvanično znamo da su takvi sindikati pronađeni i već na prvoj sjednici tzv. ESV FBiH se dnevnim redom pokazalo koji je cilj protuzakonitog osnivanja takvog tijela. Naime, cijeli dnevni red je kreiran isključivo po želji poslodavaca i, umjesto da se govori o definisanju i povećanju najniže plate, mjerama koje će zaustaviti odlazak radno-sposobnih stanovnika iz naše zemlje, prisutni su pričali o zakonskom regulisanju iznajmljivanja radnika, čemu se Savez samostalnih sindikata BiH godinama suprotstavljao. Činjenica da je sjednica ekspresno zakazana nakon pokretanja kampanje SSSBiH za povećanje najniže plate na iznos od 1.000 KM, govori u prilog tome da je Vlada FBiH godinama blokirala socijalni dijalog u Federaciji BiH isključivo zbog želje da radnici u FBiH rade za 500 KM. Sad su pronašli sindikate koji su spremni to podržati i koji su, gle slučajnosti, prethodne mjesece uz svesrdnu podršku premijera Novalića pokušavali preuzeti kontrolu nad Savezom samostalnih sindikata BiH.

Čini se da vodeći ljudi u izvršnoj vlasti Federacije BiH u međuvremenu više liče na scenariste nekada popularne crno-humoristične serije Monty Python, nego na ozbiljne ljude koji platu primaju da bi kreirali i sprovodili, prije svega, ekonomsku politiku u FBiH. Kako drugačije objasniti činjenicu da se premijer Novalić u zvaničnoj izjavi poslije sjednice tzv. ESV FBiH, objašnjavajući zastoj u socijalnom dijalogu i razloge za pomenutu sjednicu, poziva na član 143. Zakona o radu, koji doslovno nijednom riječju ne spominje to tijelo. U tom članu doslovno stoji sljedeće:

Proširenje primjene kolektivnog ugovora

Član 143.

(1) Ako postoji interes Federacije, Federalni ministar može proširiti primjenu općeg i granskog kolektivnog ugovora i na druge poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca – strane kolektivnog ugovora, za koje se ocijeni da postoji opravdani interes radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Federaciji u cilju obezbjeđenja jednakih uvjeta rada.

(2) Prije donošenja odluke o proširenju važnosti kolektivnog ugovora, Federalni ministar je obavezan zatražiti mišljenje Ekonomsko – socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.

(3) Odluka o proširenju važnosti kolektivnog ugovora može se opozvati na način utvrđen za njezino donošenje.

(4) Odluka o proširenju važnosti kolektivnog ugovora objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

U pisanju scenarija za već pomenutu seriju premijeru Novaliću se, nažalost, priključio i Samir Kurtović. Izjava da “sada radnici imaju sindikat i predstavnike u ESV” je blago rečeno tragikomična. Naime, Savez samostalnih sindikata BiH je od samog osnivanja ESV FBiH imao svoje predstavnike u tom tijelu koje je birao Glavni (Upravni) odbor SSSBiH, a ne Vlada i Udruženje poslodavaca u FBiH kako je to sada slučaj. Pa, čak je i sam Kurtović bio član te delegacije sve do 10.10.2017. godine, odnosno do dana kada je premijer Federacije BiH odlučio da potpuno blokira rad tog tijela i socijalni dijalog na nivou Federacije BiH. Od tog dana je i kolega Kutrović počeo raditi u interesu Vlade FBiH, a ne radnika, što je, očigledno, nagrađeno prilikom da se obrati javnosti nakon sjednice tzv. ESV FBiH, kao predstavnik odabranih i pažljivo probranih sindikata. Upravo te izjave su pokazale da i jednom i drugom treba ozbiljna obuka iz oblasti javnih istupa, jer nepromišljenim, neistinitim i nesuvislim izjavama nanose štetu ne samo sebi, nego i svima koje predstavljaju, a istovremeno vrijeđaju inteligenciju svima koji ih slušaju. Da li je moguće da premijer Novalić za skoro 5-godišnji mandat nije ništa naučio i nije izvukao nikakvu pouku iz kampanje “Oprosti Fadile”, koja je, pored mase negativnih poteza, svakako obilježila njegovo bitisanje na funkciji premijera Vlade Federacije BiH.

 

Služba za informisanje

 

 

PODIJELI