Prosječna plata i u februaru pokrila manje od polovine potrošačke korpe

Sarajevo – Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec februar 2021. godine iznosi 1.988,56 KM i za 55,67 KM je jeftinija od potrošačke korpe za prethodni mjesec. (dijagrami se nalaze na www.sssbih.com). Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec decembar 2020. iznosila je 993,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku) i za 27,00 KM je viša od iznosa u prethodnom mjesecu. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 49,93%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):

1. Prehrana – 41,65%
2. Stanovanje i komunalne usluge – 15,6%
3. Higijena i održavanje zdravlja – 9,15%
4. Obrazovanje i kultura – 5,54%
5. Odjeća i obuća – 15,1%
6. Prijevoz – 6,93%
7. Održavanje domaćinstva – 6,03%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za dvanaest (12) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.

Služba za informisanje

PODIJELI