Protestna šetnja SSSBiH 24. juna 2021. godine u Sarajevu

Sarajevo – Na danas održanoj Vanrednoj sjednici, Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine usvojio je Odluku o održavanju protestne šetnje 24. juna 2021. godine.

Protest koji će početi ispred sjedišta Udruženja poslodavaca, a završiti ispred sjedišta Vlade Federacije BiH se organizuje zbog zahtjeva da se hitno i bez odlaganja:

  1. Usvoji Zakon o minimalnoj plati u Federaciji BiH kojim će se garantovati minimalna plata u Federaciji BiH u iznosu od 1.000 KM
  2. Usvoje Izmjene i dopune Zakona o radu u tekstu koji je predložio Savez samostalnih sindikata BiH, a koji su podržale dvije komisije Parlamenta FBiH
  3. Pristupi, u skladu sa Zakonom o radu, potpisivanju granskih kolektivnih ugovora
  4. Uveže radni staž svim radnicima kojima to do sada nije učinjeno
  5. Implementira Zakon o zaštiti na radu FBiH i radnicima osiguraju sigurna i bezbjedna radna mjesta

U skladu sa važećim epidemiološkim mjerama, u protestnoj šetnji će ućestvovati 100 predstavnika sindikata iz cijele Federacije BiH i svih grana i oblasti djelovanja.

Nećete nas ušutkati, zajedno smo jači!

 Služba za informisanje

PODIJELI