Prvomajski proglas

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na Međunarodni praznik rada, 1. maja/svibnja 2018. godine objavljuje

 

 

P R O G L A S

 

 

BILI SMO UPRAVU kada smo prije dvije godine tvrdili da usvajanje Zakona o radu predstavlja prvi korak na putu ka potpunom ukidanju kolektivnih ugovora i radničkih prava. Neprodužavanje Općeg kolektivnog ugovora i nepotpisivanje granskih kolektivnih ugovora predstavljaju pokušaj da se jednom zauvijek u našoj zemlji potpuno ukinu radnička i sindikalna prava, a radnici i radnice ostave na milost i nemilost volje poslodavaca.

 

POZIVAMO Udruženje poslodavaca Federacije BiH da, u skladu sa potpisanim Protokolom, u najkraćem mogućem roku sjedne za pregovarački sto sa SSSBiH i da nastavimo pregovore o izmjenama i dopunama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH. Tako će pokazati da im je stalo do uređenog tržišta rada, te radne snage koja im donosi kapital.

 

KONVENCIJA Međunarodne organizacije rada broj 131. o utvrđivanju minimalnih plata propisuje da svaka država članica MOR, koja je ratifikovala Konvenciju, obavezno mora uspostaviti sistem minimalnih nadnica za sve grupe radnika čiji uvjeti zaposlenja zahtijevaju njihovu zaštitu. Opći kolektivni ugovor uređuje ovo pitanje kod nas i to je razlog više zašto nam taj ugovor treba.

 

ZAHTIJEVAMO socijalni dijalog u skladu sa zakonima, propisima i međunarodnim konvencijama. Sindikat je ravnopravni partner izvršnoj vlasti i poslodavcima i kao takav se mora uvažavati i poštivati. Vlada Federacije BiH se treba prestati miješati u rad sindikata i blokirati rad Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH.

 

PRESTANITE nametati zakone koji se direktno i indirektno tiču radnika i radnica bez prethodnih konsultacija sa sindikatom kao najvećom organizacijom radnika. Počnite poštovati zakone države i entiteta na čijem se čelu nalazite.

 

 

FLOSKULA je gospodo iz izvršne i zakonodavne vlasti da se borite za porast nataliteta i protiv “bijele kuge”. Ukidanjem olakšica za izdržavane članove porodice samo dodatno ste opteretili radnike koji imaju troje ili više djece. Kakvu poruku time šaljete mladim ljudima, kojih je i tako svakim danom sve manje u našoj zemlji, jer bolju budućnost odlaze potražiti u zemljama Zapadne Evrope?

 

I na kraju, PRESTANITE DIJELITI RADNIKE U FBIH na one koji su vrijedni da se na njih odnosi Opći kolektivni ugovor i one koji nisu, odnosno da birate s kojima sindikatima želite potpisati kolektivni ugovor. Za nas su svi radnici jednaki i prema svima odnos države mora biti isti.

Previše je bilo lažnih obećanja, prekršenih dogovora, neispoštovanih zaključaka… Nećemo dozvoliti da ukinete institut kolektivnog ugovora i time uvedete potpunu anarhiju u radno-pravne odnose.

 

 

Bliže se izbori, a vaša pozicija ovisi od naših glasova.

PODIJELI