RAD 20 /_Labor 20_/: VISOKA OČEKIVANJA ZA NJEMAČKO PREDSJEDAVANJE G20

OVOG PONEDELJKA, UBRZO NAKON POČETKA NJEMAČKOG PREDSJEDAVANJA ZEMLJAMA
G20, PREDSTAVNICI SINDIKATA IZ 20 ZEMALJA SU ZVANIČNO KRENULI U PROCES
RAD 20 (L20).

Proces L20 će formirati zajedničke stavove i zahtjeve za Samit zemalja
G20, koji će se održati početkom jula 2017. godine u Hamburgu.
Akcenat će biti na pravednoj globalizaciji, rastu i zapošljavanju,
raspodjeli dobiti i korporativnoj odgovornosti u cijelom lancu
snabdijevanja. Konfederacija njemačkih sindikata (DGB) i međunarodni
sindikalni pokret imaju velika očekivanja od njemačkog predsjedavanja,
jer ga vide kao priliku za obnovu međunarodne koordinacije, te
ekonomskih i politika zapošljavanja.

REINER HOFFMANN, predsjednik DGB:

_“Ako G20 ozbiljno shvata svoj slogan ‘Oblikovanje međupovezanog
svijeta’, ne može zaobići nova pravila pravedne globalizacije.
Njemačka ima jedinstven položaj sa predsjedavanjem zemljama G20:
Kancelarka Angela Merkel je nekoliko puta javno izjavila – i
sindikatima i na Samitu zemalja G7, koji se održao u Schloss Elmau –
da vjeruje kako kompanije moraju preuzeti veću odgovornost za uslove
rada u cijelom lancu snabdijevanja. Sada mora djelovati po ovom
zahtjevu.”_

JOHN EVANS, generalni sekretar Sindikalnog savjetodavnog komiteta pri
OECD (TUAC):

_“G20 mora akcijama pratiti prethodne obaveze i dogovoriti se o
koordiniranim politikama, osigurati praktične ishode za otvaranje novih
radnih mjesta, te ostvariti ravnomjerniju raspodjelu dobiti i bogatstva,
nastalih kroz rast i industrijsko djelovanje, uz pomoć kolektivnog
pregovaranja, preraspodjele oporezivanja, ulaganja u vještine,
strategije za ostvarenje ciljeva održivog rasta, klimatske tranzicije i
inkluzivnog širenja tehnoloških promjena.”_

SHARAN BURROW, generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata
(MKS):

_”Vrijeme je da se zaustavi skandalozni pritisak na milione radnike u
lancu snabdijevanja. Njemačka je ukazala na važnost ovog pitanja, a mi
tražimo da naše vlade još jednom preuzmu odgovornost za mehanizme
kojima će se osigurati dostojanstvena plata za život i kolektivno
pregovaranje, zajedno sa korporativnom odgovornosti kompanija prema
sveobuhvantoj analizi, koju zahtijevaju UN principi poslovanja i
ljudskih prava.”_

Njemačka Kancelarka Angela Merkel će 16-17. maja 2017. godine
učestvovati na Forumu dijaloga /Dialogue Forum/ sa sindikatima u
Berlinu, u sklopu Samita procesa L20. Takođe postoje planovi za izjavu
o digitalizaciji sa grupom Posao 20 poslovnih organizacija /_Business
20_/ (B20), koja se treba predstaviti šefovima država i vlada na
Samitu G20.

OSNOVNE INFORMACIJE:

Rad 20 (L20) zastupa interese radnika na nivou zemalja G20. Grupa
okuplja na jednom mjestu sindikate iz zemalja G20, globalnih saveza
sindikata (GUF), a njenim radom koordiniraju MKS i TUAC.

Od izbijanja finansijske krize 2008. godine, L20 je uključen u
međuvladine procese na nivou zemalja G20, kako bi osigurao inkluzivan i
konstruktivan dijalog u vezi strategije ’Radna mjesta i rast’, te
predstavlja jednu od zvaničnih grupa sa kojom se vrše konsultacije
zajedno sa grupama Posao 20 (B20), Građani 20 /_Civil 20_/ (C20) i
Mladi 20 /_Youth 20_/ (Y20).

L20 prenosi ključne poruke sindikata na konsultacijama sa Radnom grupom
za zapošljavanje, na sastancima izaslanika šefova država ili vlada
/_Sherpa meetings_/, sastancima sa ministrima za rad i finansije, te na
Samitu G20. Zajednički sastanak socijalnih partnera sa šefovima
država i vlada, te ministrima za rad i finansije predstavlju sastavni
dio procesa G20.

Više informacija o Rad 20 mogu se naći na www.dgb.de/l20

PODIJELI