Radionica ILO: Primjena ILO konvencija kao mehanizam za promociju dostojanstvenog rada

Dana 17. i 18.07.2017.godine u Hotelu Sarajevo u Sarajevu, održana je dvodnevna radionica na temu “Primjena ILO konvencija kao mehanizam za promociju dostojanstvenog rada”, u organizaciji Solidarity centra, a u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata BiH.

Direktor Solidarity centra za Jugoistočnu Evropu, Laurence Clements, ovom prilikom je izjavio da Solidarity centar želi pomoći kolegama iz SSSBiH da razviju svoj program rada koji se tiče usavršavanja i unapređenja Zakona o radu, da se osigura zaštita prava radnika i prava na kolektivno pregovaranje, te da se poštuju konvencije Međunarodne organizacije rada (ILO).

“Naša potpora kolegama iz sindikata se može ogledati u inicijativama unapređenja sigurnosti i zdravlja na radu, na nekim mjestima to može biti kolektivno pregovaranje. Prioritet u BiH su Zakon o radu i kolektivno pregovaranje, a to je upravo ono što je Savez sindikata označio kao jedan od većih problema.”

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović izjavio je da je pitanje zakona o radu i kolektivnog pregovaranja aktuelna u oba entiteta, te da se evropske konvencije u BiH ne poštuju.

“Moramo se pitati što činiti kada država radi suprotno konvencijama. Neki dužnosnici daju glupe izjave da su radno zakonodavstvo ili zakoni države iznad konvencija. Mi razmatramo kojim mehanizmima doprinijeti da se konvencije i međunarodne standarde poštuje. Pitamo se kako će EU prihvatiti zemlju koja krši njene konvencije. Moramo biti  aktivniji i skretati pozornost na kršenje radničkih prava, tj.temeljnih ljudskih prava.”

 

PODIJELI