Radionica „Primjena Zakona o radu FBiH u praksi, konvencije MOR i pitanje zagarantovane minimalne plate“

U Sarajevu se 10. i 11. juna 2019. godine održala Radionica „Primjena Zakona o radu FBiH u praksi, konvencije MOR i pitanje zagarantovane minimalne plate“ koju su zajednički organizovali Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Solidarity Centra američkog sindikata AFL-CIO. Radionica je okupila pravnike iz sindikata u Federaciji Bosne i Hercegovine, a među predavačima je bila i kolegica Monika Mehta, pravna stručnjakinja iz sjedišta Solidarity Centra u Washingtonu.

Dva dana Radionice bila su povećena stjecanju znanja i razmjeni iskustava u oblasti konvencija Međunarodne organizacije rada, mehanizmima za zaštitu prava radnika, mehanizmima za zaštitu rada sindikata i sindikalnih povjerenika, primjeni Zakona o radu FBiH u praksi i mogućim rješenjima za izmjene i dopune ovog zakona, te o pitanju zagarantovane minimalne plate na nivou Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana, najnovijim aktivnostima koje se provode u vezi sa tim, te Inicijativi za osnivanje Regionalne mreže pravnika i advokata ILAW.

Ova radionica predstavlja nastavak višegodišnje saradnje između Saveza samostalnih sindikata BiH i Solidarity Centra AFL-CIO koja za cilj, prije svega, ima jačanje kapaciteta sindikata.

PODIJELI