Radionica „Usklađenost radnog zakonodavstva FBiH sa međunarodnim pravnim aktima“

Sarajevo, 13. april 2016. godine

 

 

MEDIJIMA

 

NAJAVA DOGAĐAJA

Radionica „Usklađenost radnog zakonodavstva FBiH sa međunarodnim pravnim aktima“

           

 

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Međunarodnog organizacijom rada i Međunarodnog konfederacijom sindikata, organizuje Radionicu „usklađenost radnog zakonodavstva FBiH sa međunarodniim pravnim aktima“.

 

Radionica će se održati sutra, 14. aprila 2016. godine u Velikoj sali Doma sindikata u Sarajevu, sa početkom u 10:00 sati.

 

Radionica, na kojoj će učestvovati predstavnici sindikata sa svih nivoa organizovanja, te eksperti na području međunarodnih pravnih akata vezanih za radno zakonodavstvo iz MOR i MKS, biće posvećena detaljnoj analizi usklađenosti važećeg Zakona o radu FBiH sa konvencijama MOR, direktivama EU i Evropskom socijalnom poveljom.

 

Pozivamo vas da medijski propratite ovaj događaj. Izjave od učesnika Okruglog stola će biti moguće uzeti u 11:40-12:10.

 

Služba za informisanje

PODIJELI