REAGOVANJE NA SAOPŠTENJE UNIJE POSLODAVACA FBiH

Sarajevo, 28. februar 2018. godine

REAGOVANJE NA SAOPŠTENJE UNIJE POSLODAVACA FBiH

Sindikat neće dozvoliti ukidanje Općeg kolektivnog ugovora

S obzirom da smo sa našim socijalnim partnerom-UPFBiH usaglasili protokol oko vođenja pregovora radi izmjena i dopuna Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, te da smo  uspjeli sjesti za sto i otpočeti pregovore oko izmjena i dopuna Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH, iznenađeni smo i razočarani današnjom izjavom poslodavaca da odustaju od OKU. Ponavlja se situacija koju smo imali prilikom usvajanja Zakona o radu, kada su naši socijalni partneri pogazili sve principe socijalnog dijaloga i izbacili SSSBiH iz pregovora i dogovora, prije svega unutar ESV FBiH.

            Radnici u Federaciji ne smiju ostati bez OKU kao temeljnog akta iz radno-pravnog zakonodavstva, kojim se štiti minimum materijalnih prava. Pristati da se sve svede samo na granske kolektivne ugovore bi značilo ostavljanje bez zaštite ogromnog broja radnika. U prilog ovome govori i podatak da smo do danas, a skoro dvije godine od usvajanja novog Zakona o radu, uspjeli potpisati samo 11 granskih kolektivnih ugovora, od kojih je polovina potpisana sa nadležnim ministarstvima, odnosno Vladom kao poslodavcem. SSSBiH ne može dozvoliti da radnici ostanu bez zagarantovanog minimuma prava, posebno onih materijalnih, zbog čega ni u jednom trenutku nismo bili opredjeljeni da nema potrebe za Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju FBiH. Poznato je da mi nemamo Zakon o minimalnoj plati, a ona mora biti definisana prema Konvenciji 131. Međunarodne organizacije rada, koju je naša zemlja ratifikovala.

            S toga, pozivamo Udruženje poslodavaca Federacije BiH da nastavimo pregovore oko izmjena i dopuna Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, a paralelno s tim ubrzamo i proces pregovora i potpisivanja svih granskih kolektivnih ugovora u kojima se njegove članice javljaju kao strana poslodavca.

Služba za informisanje

PODIJELI