Reakcija SSSBiH na izjave premijera Novalića i g-dina Hurtića

Sarajevo, 5. januar 2016. godine

 

MEDIJIMA

 

Saopštenje za javnost

Reakcija SSSBiH na izjave premijera Novalića i g-dina Hurtića

 

U povodu izjava premijera FBiH, g-dina Fadila Novalića i g-dina Zlatka Hurtića, datim jednom portalu i jednoj TV stanici, Savez samostalnih sindikata BiH želi upoznati javnost sa nekoliko bitnih činjenica koje je premijer zaboravio ili namjerno izostavio prilikom davanja pomenute izjave.

Prvi put smo imali priliku javno čuti od premijera da je Vlada FBiH blokirala potpisivanje Općeg kolektivnog ugovora, a samim tim i granskih kolektivnih ugovora kojima se definiše obim prava za svakog radnika i radnicu. Svjesni smo da su u Vladi FBiH bili iznenađeni činjenicom da su se SSSBiH i UPFBiH uspjeli dogovoriti oko teksta OKU, ali nam nije jasno u kom je tačno trenutku prestao da važi stav Vlade da se neće miješati u kolektivno pregovaranje oko OKU i da je to u isključivoj nadležnosti predstavnika radnika i poslodavaca. Podsjećamo da je i novim Zakonom o radu, koji je usvojen uz oštro protivljenje sindikata, predviđeno da Vlada FBiH nema ulogu pregovarača kada je riječ o Općem kolektivnom ugovoru. U tekstu koji su sindikat i poslodavci usaglasili je stajalo da najniža plata u FBiH bude 410,00 KM, topli obrok oko 8,00 KM, a da se ostala prava, poput iznosa otpremine, naknada za prijevoz, porodjajno odsustvo,  otežane uvjete rada, regresa i sl. obavezno regulišu granskim kolektivnim ugovorom. Premijeru je zasmetalo sve navedeno: i iznos plate i iznos toplog obroka i riječ obavezno kod granskih kolektivnih ugovora. Izjavio je da se izašlo iz zakonskih okvira, iako mu je dobro poznato da obim nijednog od navedenih pitanja nije regulisan Zakonom o radu FBiH, već da je to ostavljeno socijalnim partnerima da se dogovore. Korištenje argumenta da se radi o prevelikim iznosima koji neće moći pratiti prije svega vlasnici malih i srednjih preduzeća, a za čija se prava premijer izgleda isključivo bori, predstavlja uvredu za svakog radnika i radnicu koji godinama rade upravo u tim i takvim kompanijama za minimalne novčane iznose i vrlo često bez bilo kakvih prava. Kad mu je već žao vlasnika prodavnica, radionica, restorana…, bilo bi ljudski da mu je žao i onih koji tu rade. Upravo je radnicima u tim malim kompanijama ovaj Opći kolektivni ugovor trebao predstavljati bar mrvu sigurnosti da će imati radnička prava i da će biti u mogućnosti zaraditi iznos novca koji je nedostatan za život, ali bar siguran.

Kada je riječ o izjavi g-dina Hurtića, posebno dijelu koji se odnosi na kolektivne ugovore, a što je već mjesecima njegova omiljena tema, vrijeme je da uvaženi „stručnjak“ analizira i one koji do sada nisu poštovali te iste ugovore, pa su radnici bili primorani tužbama dolaziti do svojih prava. Nisu sindikati jednostano potpisivali kolektivne ugovore niti su prisilama došli do njih. Rezultat su nekada vrlo mučnih i teških pregovora sa Vladom FBiH i poslodavcima i na

 

 

 

kraju su uvijek rezultat dogovora. Kolektivni ugovori nisu niti će na bilo koji način negativno utjecati na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Valjda bi trebalo biti baš suprotno, odnosno da potpisani kolektivni ugovori garantuju uređen poslovni ambijent, a samim tim i razvoj u budućnosti. Bilo bi pošteno da priznate da i Vama ustvari najviše smeta činjenica da se uspjelo dogovoriti povećanje minimalne plate, te da i Vi mislite kako je 410,00 KM previše novca za mjesec dana. Zanimljivo je da g-din Hurtić jedinog i isključivog krivca za lošu ekonomsku situaciju u našoj zemlji vidi upravo u sindikatima. SSSBiH je godinama uporno nudio razna rješenja predstavnicima izvršne vlasti za poboljšanje situacije u našoj privredi. Nažalost, rijetki su bili spremni saslušati i poslušati prijedloge sindikata, odnosno radnika. A da se moglo i da se može, te da su radnici ti koji još uvijek fabrike doživljavaju kao svoje i spremni su uraditi sve da one ne budu potpuno uništene, govori primjer radnika i radnica iz tuzlanske „Dite“. S obzirom da je pomenuti gospodin član Pregovaračkog tima Vlade FBiH za usaglašavanje kolektivnih ugovora, sasvim je očigledno šta radnici mogu očekivati i kakva im se sudbina želi. Možda bi bilo bolje da g-din Hurtić konačno upozna narod sa rezultatim Strategije za smanjenje siromaštva (PRSP) za čiju je izradu svojevremeno dobio izdašnu sumu novca. Ukoliko nas sjećanje dobro služi, do sada smo trebali biti među vodećim evropskim ekonomskim silama i siromaštvo nam je trebalo biti iskorijenjeno. Slike koje svakodnevno gledamo svjedoče drugu istinu. Zar ne, g-dine Hurtiću?!

 

Služba za informisanje

PODIJELI