Regionalna konferencija “Glas sindikata i sloboda medija”

Novi Sad, Srbija – Savez samostalnih sindikata Srbije i Savez samostalnih sindikata Vojvodine domaćini su današnje Konferencije “Glas sindikata i sloboda medija” na kojoj učestvuju predstavnici sindikalnih centrala iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Švedske.

Cilj Konferencije je da se ukaže na trenutnu situaciju, izazove i prepreke sa kojima se sindikati suočavaju kada je riječ o zastupanju glasa radnika i sindikata, slobodi medija, kreiranju i dobijanju podrške javnog mnijenja za aktivnosti sindikata. Biće govora i o primjerima najefikasnijih metoda informisanja članova i javnog zagovaranja koji doprinose većem utjecaju sindikata u kreiranju društvenih promjena, ostvarivanju ciljeva, pozitivnom imidžu sindikata i osnaživanju sindikalnog pokreta.

Na Konferenciji će biti govora i o aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočava sindikalni pokreta danas, s posebnim naglaskom na značaj i mogućnosti unaprjeđenja međunarodne sindikalne saradnje u oblastima zakonodavstva i prava zaposlenih, socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju, novim oblicima zapošljavanja, te sindikalnom organizovanju i omasovljavanju.

Savez samostalnih sindikata BiH na Konferenciji u Novom Sadu predstavljaju predsjednik SSSBiH Selvedin Šatorović i predsjednik Skupštine SSSBiH Fikret Alić.

Služba za informisanje

PODIJELI