Regionalna radionica za razmjenu iskustava o aktivaciji žena sa porodičnim obavezama i ravnoteži između posla i privatnog života

Podgorica – Danas se održava Regionalna radionica za razmjenu iskustava o aktivaciji žena sa porodičnim obavezama i ravnoteži između posla i privatnog života koju u Podgorici, Crna Gora organizuje Međunarodna organizacija rada (ILO).

Glavni fokus ovog događaja je pitanje aktivacije mladih žena sa porodičnim obavezama i ravnoteže između posla i privatnog života. Značaj ovih pitanja je tim veći jer se u trenutnom kontekstu tržišta rada na Zapadnom Balkanu šest država ZB sprema uvesti i unaprijediti primjenu Garancije za mlade, a s ciljem rješavanja problema nezaposlenosti i rasprostranjene neaktivnosti među mladim ženama i muškarcima.

Teme radionice su aktivacija žena , porodične obaveze i ravnoteža između poslovnog i privatnog života, evaluacija projekta Activate Women!, te iskustva poslodavaca i radničkih organizacija.

 

Savez samostalnih sindikata BiH na Regionalnoj konferenciji predstavlja Adis Kečo, član Ekspertskog tima za izradu Garancija za mlade FBiH.

 

 

                         Služba za informisanje

PODIJELI