Rudarima se mora osigurati bolji ekonomsko-socijalni položaj i siguran rad

Rudarima se mora osigurati bolji ekonomsko-socijalni položaj i siguran rad

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović, uime rukovodstva i članova SSSBiH, daje punu podršku Samostalnom sindikatu radnika rudnika uglja Federacije BiH i njegovim nastojanjima da riješi problem u kojima se nalaze kolege rudari iz rudnika u Zenici i Brezi. Neprihvatljivo je da se blokadom računa u ova dva rudnika dodatno otežava rad rudara u jamama. Naime, novonastala situacija nije samo ugrozila poslovanje rudnika, već i sigurnost rudara u jamama i drugih ljudi u rudnicima. Takođe, bitno je naglasiti da je ugrožena i egzistencija zaposlenih i članova njihovih porodica, što predstavlja dodatni udar na ekonomsko-socijalni položaj rudara.

Ovim putem pozivamo sve nadležne da hitno i bez odlaganja riješe ovaj problem, te osiguraju nesmetan rad u rudnicima mrkog uglja Zenica i Breza. Takođe, pozivamo ih i da osiguraju poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja, te puno poštivanje prava rudara, osiguravanje sigurnih radnih mjesta i adekvatne opreme za zaštitu. Ljudi koji svakodnevno rizikuju svoj život silazeći u jame nekoliko stotina metara ispod zemlje ili radeći na površinskim kopovima zaslužuju veći stepen poštovanja od strane svih izabranih dužnosnika iz izvršne i zakonodavne vlasti, ali i institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu stoji na raspolaganju Samostalnom sindikatu radnika rudnika uglja FBiH i spremni smo pružiti podršku i pomoć u rješavanju svih pitanja u korist zaposlenih u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sigurni smo da će Samostalni sindikat radnika rudnika uglja FBiH učiniti sve da na najbolji i najefikasniji način zaštiti interese svojih članova.

Služba za informisanje

PODIJELI