Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBiH

             Skraćeni naziv: SSOOiO FBiH

Predsjednik: SELVEDIN ŠATOROVIĆ

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: 033/205-279, 213-256

E-mail: schools@bih.net.ba

Web: www.sobih.ba

 

PODIJELI