Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u FBiH

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA KOMUNALNE PRIVREDE U FBiH

 

 

            Skraćeni naziv: SSRKPFBiH

PredsjednikADNAN HIMZANIJA

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo

Tel: 033/209-393

Fax: 033/209-434

E-mail: sindikatkomunalacafbih@gmail.com

Web: www.srkpfbih.ba

PODIJELI