Samostalni sindikat saobracaja i veza u BiH

SAMOSTALNI SINDIKAT SAOBRAĆAJA I VEZA U BiH

 

                        Skraćeni naziv: SSSIVUBiH

Predsjednik: DEDIĆ BENARIS

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: 033/210-788,

E-mail: sssivbih@sssbih.com

 

PODIJELI