Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH

SAMOSTALNI SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA BiH

 

             Skraćeni naziv: SSŠPDP BiH

Predsjednica: LEJLA ĆATIĆ

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: 033/557-530

E-mail: info@ssspdp.ba

Web: www.ssspdp.ba

 

PODIJELI