Samostalni sindikat zeljeznickih radnika u BiH

SAMOSTALNI SINDIKAT ŽELJEZNIČKIH RADNIKA U BIH

 

Skraćeni naziv: SSŽR U BiH

Predsjednik: AMIR NUKIĆ

Kontakt:

Adresa: Put života 2, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: 035/282-078, 035/282-066

E-mail: szbih@bih.net.ba

Web: www.szbih.ba

 

 

PODIJELI