Saopštenje Sindikata BH Telecoma

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST O PROVOĐENJU ŠTRAJKA U BH TELECOMU

 

Poštovani prijatelji, sugrađani, poznanici, kolege i radnici,

Želimo vas ovim putem upoznati sa problemima s kojim se susreću radnici BH Telecoma. U nekada najboljoj kompaniji, njena uprava kao i Vlada FBiH koja je imenuje, već duži vremenski period radi na uništavanju i rušenju našeg zajedničkog dobra. To najbolje oslikavaju rezultati poslovanja koji su iz godine u godinu sve gori, a stanje unutar kompanije je i gore od onog što svi vidimo. Dugogodišnje stranačko zapošljavanje, potpomognuto nepotizmom, dovelo je radnike i kompaniju do samog dna.

Sindikat BH Telecoma već duže vremena dolazi do saznanja kako je razlog ovakvog maćehinskog odnosa prema BH Telecomu pokušaj još jedne pljačkaške privatizacije, u kojoj bi se imovina građana prodala u bescijenje a namirili se razni tajkuni na račun društva I građana.

Prethodnih skoro 6 mjeseci, Sindikat BH Telecoma vodi borbu sa Vladom FBiH i Upravom BH Telecoma kako bi za radnike kompanije izdejstvovali i zaključili granski kolektivni ugovor. Nakon niza prevara i podvala, došli smo u poziciju da nam je organizovanje štrajka u kompaniji, jedini način nastavka borbe za granski kolektivni ugovor.

Od dana najave pokretanja aktivnosti za organizovanje štrajka u BH Telecomu, radnici koji su se opredijelili da iskažu lojalnost sindikatu i da se odazovu pozivu na štrajk, izloženi su neviđenim torturama. Verbalne prijetnje i pritisci su postali svakodnevni, a dolazili su od strane najvišeg rukovodećeg kadra u firmi, pa sve do odmetnutih sindikalnih ,,lidera”, koji su bili desna ruka u plasiranju laži i prevara prema radnicima. Pod ovakvim pritiscima stranačkih poslušnika i sindikalnih izdajnika povezanih sa Zlatkom Hurtićem (vanjskim savjetnikom premijera), veliki broj naših kolega je vođen strahom, podlegao pritisku i odustao od zakonom legitimnog načina borbe za zaštitu prava radnika, a da štrajk nije ni započeo.

Nakon početka štrajka u ponedjeljak, 09.11.2020.godine, na sve radnike je izvršen dodatni pritisak sa svim elementima diskriminacije i mobinga. Svakodnevna diskriminacija koja je dosezala neslućene razmjere bila je šokantna. Radnicima se prijetilo svim i svačim. Od toga da će im zbog ućešća u štrajku biti smanjena plata, pa do toga da će biti disciplinski i krivično procesuirani. Nekim od radnika je bilo zabranjeno da borave na svojim radnim mjestima, a neki su natjerani da borave u tijesnim kancelarijama koje više liče na zatvorske ćelije, nego li na mjesto rada.

Sindikat je za ovakvo postupanje podnio tužbu protiv BH Telecoma u cilju zaustavljanja prvorazredne torture koja se provodi prema radnicima od strane dojučerašnjih kolega (djela rukovodilaca) a sve po nalogu upavljačkih struktura u firmi. Prema saznanjima sindikata, tretman radnih kolega koji su u štrajku, najviše podsjeća na metode isljeđivanja, svojstvene najokrutnijim totalitarnim režimima prošlog vijeka. Ljubav prema rukovodnim stolicama, i slijepa poslušnost nadležnim vlastima, pretvorila je u zvjeri dojučerašnje kolege, koji beskompromisno udaraju na sve one koji se usude prijaviti za štrajk i podići svoj glas u zaštiti radničkih prava.

Najavu otpočinjanja štrajka su ispratili i prenijeli mnogi portali, ali početak štrajka i sve nakon toga bilo je prekriveno dirigovanom medijskom blokadom. Očito su Vlada FBiH i BH Telecom, narodnim novcem poodavno učutkali glas “nezavisnih medija”, a javnosti i građanima serviraju samo strogo kontrolirane informacije.

Trenutno se u štrajku nalazi oko 450 radnika i to onih koji rade najteže poslove u BH Telecomu, a imaju najniže plaće za koje sada moraju strahovati zbog nepostojanja granskog kolektivnog ugovora. Mnogi od nas pripadaju boračkoj populaciji, među kojima je značajan broj ratnih vojnih invalida, supruga i djece poginulih boraca

Molimo vas, da naš apel za pomoć shvatite ozbiljno, da ga prenesete svojim prijateljima i da putem društvenih mreža ili na drugi način javnost bude upoznata sa golgotom koju prolaze radnici BH Telecoma. Molimo vas da to uradite prije nego stanje eskalira i dođe do težih neželjenih posljedica. Ni mi više nismo sigurni gdje je prag tolerancije koji će neko preći, a onda…..

 

ŠTRAJKAČKI ODBOR SINDIKATA BH TELECOMA

PODIJELI