Saopštenje Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona

Zenica – Danas je u organizaciji Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona održana XXI redovna godišnja edukacija – seminar za 35 sindikalnih povjerenika iz sindikalnih organizacija ArcelorMittal Zenica, Mann Hummel Tešanj, Pobjeda Tešanj, Prevent FAD Jelah, Excel Maglaj, Preis Usora, Pobjeda Tešanj,Livnica Turbe, Željezara Zenica te Cimos Gradačac.


Razgovaralo se o veoma zanimljivim i za sindikalno djelovanje značajnim temama, uz stručne i iskusne izlagače:
–        Uloga inspekcije, sindikata i sindikalnog povjerenika za zaštitu na radu u unaprjeđenju zaštite na radu  –  Ševal Smajić (Federalni inspektor zaštite na radu)
–        Sindikat i mediji  (Lejla Čaušević-Sućeska, stručna saradnica za međunarodnu saradnju i informisanje Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine)
–        Izazovi sindikalnog djelovanja  (Đevad Hadžić, predsjednik Sindikata radnika srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Zeničko-dobojskog kantona)
–        Ugovaranje većih prava za članove sindikata – diskriminacija ili ne?  (Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona)
Ova edukacija je ponovo iskorištena kao odlična prilika da se od kompetentnih ljudi dobiju odgovori na brojna pitanja, da se razmijene iskustva i pozitivna praksa, da se zajednički dođe do što boljih i kvalitetnijih prijedloga i rješenja u cilju unapređenja sindikalnog rada, posebno u segmentu sigurnosti na radu i materijalnog položaja radnika u metalskom sektoru.


Svim učesnicima edukacije uručeni su i odgovarajući certifikati.
U završnici današnjeg skupa, razmatrajući aktuelnu problematiku radnika u metalskom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i radnika u cjelini, jednoglasno su usvojeni slijedeći zaključci:
1. Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona daju punu i bezrezervnu podršku Sindikatu i radnicima ArcelorMittal Zenica u njihovom zahtjevu za zaključenje novog kolektivnog ugovora uz povećenje plata i naknada, u uslovima  nikad većih troškova života.
2. Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona cijeni neprihvatljivom odluku vlasnika Preventa da obustavi proizvodnju u firmi FAD Jelah, uz obrazloženje da se FAD „ne uklapa u njihovu poslovnu viziju“. Gašenjem proizvodnje bi više od 60 radnika ove firme, koja postoji i radi duže od 40 godina, ostalo bez posla. Privatna fabrika nisu zgrade i mašine, fabrikom je čine upravo njeni radnici. Pozivamo vlasnike da pokažu odgovornost prema radnicima i da ovu odluku ponovo razmotre i povuku.
3. Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona poziva na hitno donošenje Zakona o minimalnoj plati od 1000 KM, kao i usvajanje fiskalnih zakona koji će osigurati umanjenje poreza i doprinosa iz plate i na platu  te prelijevanje pozitivne razlike u veću platu radnika.
4. Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona poziva na hitno donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu koje su, na inicijativu SSS BiH, u proceduri još od 2020. godine. Njihovim donošenjem bi se, pored ostalog, konačno riješio problem zloupotrebe ugovora o radu na određeno vrijeme, te promijenila apsurdna antidiskriminacijska rješenja iz osnova članstva odnosno nečlanstva u sindikatu, koja direktno idu na štetu sindikata.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na dolasku i aktivnom sudjelovanju u ovoj edukaciji. Posebno se zahvaljujemo Friedrich Ebert fondaciji za veliku pomoć u organizaciji današnje edukacije.

Znanje je moć.
Zajedno smo jači!

Kantonalni odbor
Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona

PODIJELI