Saopštenje SSVOONK BiH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo

Broj: 05-2-sl/19

Sarajevo, 03.10.2019.godine.

Iskazivanje protesta povodom jednostranog obilježavanja 5. oktobra  „ Dana nastavnika“ od strane Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a bez učešća sindikata. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja ,nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor- Kantona Sarajevo izdaje sljedeće

S A O P Š T E NJ E

Na inicijativu EI ( Education International,  međunarodne sindikalne organizacije obrazovanja sa sjedištem u Briselu) utvrdila je zajedno sa MOR-om i UNESCOM da 5. oktobar bude dan obilježavanja svjetskog Dana nastavnika. Ovaj praznik se proslavlja u cijelom svijetu uz učešće sindikata, civilnog društva i obrazovnih vlasti, s ciljem da se glas nastavnika čuje širom svijeta i da se vlade podsjete na obavezu poboljšanja statusa obrazovne profesije.  Ovaj praznik prosvjetni radnici obilježavaju  već godinama u Kantonu Sarajevo i cijeloj BiH.

Na prijedlog našeg Sindikata usvojena je inicijativa na Skupštini Kantona Sarajevo da se utvrdi društveno priznanje za prosvjetne radnika Kantona Sarajevo, te su u budžetu za 2019. godinu predviđena novčana sredstva za ovu nagradu u iznosu od 50.000,00 KM. Očekujući dogovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Sindikata za realizaciju gore pomenutog priznanja, bili smo ne malo iznenađeni, jednostranom, tajnom Odlukom ministrice o obilježavanju Dana nastavnika i podjelom nagrada na osnovu Kriterija i Komisije koju je formirala ministrica sa zadatkom da utvrde prijedloge koje dobiju od škola.Sindikatu je neprihvatljiv  ovakav ignorantski odnos i postupak ministrice da na ovako važan datum totalno isključi Sindikate, posebno kada se ima u vidu da  se u ostalim dijelovima BiH ovaj praznik obilježava zajedno sa Sindikatima, osim u Kantonu Sarajevo. To nas navodi na zaključak da je nadležno ministarstvo cjelokupan proces svjesno unaprijed kompromitovalo. Nezamislivo bi bilo da Ministarstvo za pitanje boraca  organizuje  obilježavanje značajnih datuma bez boračkih udruženja? ! a to se upravo nama dešava.

Značaj obilježavanja ovog datuma u 2019. godini pod motom Mladi nastavnici: Budućnost profesije je posebno važan u našoj zemlji zbog  velikog broja odlaska mladih, a ovakvim načinom proslavljanja i njima se šalje veoma loša poruka.

Pozivamo sve članove sindikata da bojkotuju manifestaciju obilježavanja  Svjetskog dana učitelja u Domu mladih  u organizaciji ministrice i time izvrše pritisak organe vlasti da prihvate Sindikate u gradnji održivog i demokratskog društva.

Kantonalni odbor

 

 

PODIJELI