Saopštenje za javnost


Sastanak predsjednika SSSBiH sa Izvršnom direktoricom Centra za građansku suradnju Livno

 

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, mr. Ismet Bajramović susreo se danas sa g-đom Zulkom Baljak, Izvršnom direktoricom Centra za građansku suradnju Livno. Razgovaralo se o mogućnostima saradnje u oblastima pružanja besplatne pravne pomoći i njene dostupnosti svakom od radnika, uspostave sistema besplatne pravne pomoći za sve radnike u BiH, smanjenja stope poreza i doprinosa na plaće kako bi se rasteretio rad i smanjio postotak radnika koji rade na sivom tržištu, mogućnosti uspostave radnih sudova u FBiH ili odjeljenja pri sudovima koji bi se bavili isključivo povredama radnih prava, a u sklopu reforme pravosuđa, te podrške aktivnostima SSSBiH.

Načelno je dogovorena saradnja na jačanju kapaciteta i položaja postojećih sindikata, te izgradnje solidarnosti među radnicima i saradnje među sindikatima, poticanju i davanju podrške formiranju novih sindikata, posebno u privatnom sektoru, te povećanju medijske pažnje i javne podrške sindikatima s ciljem bolje zaštite radničkih prava.

 

Služba za informisanje

PODIJELI