Saopštenje za javnost – Borit ćemo se za sindikalnu imovinu

Sarajevo, 6. juni 2018. godine

 

Saopštenje za javnost

                                       Borit ćemo se za sindikalnu imovinu

 

Povodom vijesti koju je objavila agencija Fena te navoda iznesenih u tekstu, SSSBiH  ističe da nije imao podršku niti inicijativu od državnih institucija u cilju lakšeg rješavanja problema imovine sindikata u Hrvatskoj, a činjenica da je Hrvatska donijela odluku o upravljanju imovinom BiH najbolje ilustruje odnos države prema ovom pitanju općenito pa tako i prema svim kompanijama i organizacijama koje imaju imovinu u Hrvatskoj.

Moramo primjetiti da se agencija Fena u najmanju ruku čudno ponijela kad je izdvojila samo jedan segment imovine BiH u Hrvatskoj – tačnije, samo imovinu sindikata i to u vrijeme kad se cijela država pokazala obezglavljenom i nesposobnom po pitanju imovine BiH u Hrvatskoj.

Za rješenje problema imovine kompanija i organizacija  iz BiH pa i sindikata iz BiH u Hrvatskoj potreban je i angažman institucija države.

Kada je u pitanju imovina u Republici Hrvatskoj, naglašavamo da   postoje određena saznanja kako sindikat ima mnogo imovine na moru. Činjenica je da je ta imovina građena i kupovana u vrijeme kada su sindikati organizovali odmore za svoje radnike i da se ta imovina naziva sindikalna. Međutim, Savez samostalnih sindikata BiH je u nekoliko navrata pokušavao da svu imovinu za koju se smatra da je sindikalna, vrati, tj. da je upiše na svoje ime, i u tom smislu su poduzimane određene aktivnosti. Na žalost do današnjeg dana nismo uspjeli svu tu imovinu riješiti. Razlozi su brojni, a mi ćemo istaći samo neke. Sindikalni pokret je od 1954 godine  do danas pretrpio nekoliko korjenitih promjena u smislu svog organizovanja, ali nikad nije prestao sa radom, što znači da zaista postoji kontinuitet u radu sindikata. Nadalje, prilikom organizacionih promjena sindikata, tadašnji republički odbori sindikata, a danas pojedini granski sindikati su imali organizaciono svojstvo u Vijeću SSSBiH. Međutim cjelokupne dokumentacije, zbog ratnih dejstava nemamo, pa nam to znatno otežava postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i sljedništva. Poseban problem ističemo u finansijskom smislu iz razloga što su za rješavanje ove problematike potrebna značajna finansijska sredstva. Pored toga treba naglasiti da je još prije rata bila formirana Zajednica za odmor i rekreaciju koja se bavila pitanjima sindikalne imovine i koja je raspolagala imovinom u Republici Hrvatskoj. Bilo kako bilo SSSBiH je i dalje opredijeljen da se ova pitanja što prije rješavaju i da imovina koja pripada SSSBiH bude uknjižena na SSSBiH. U to ime SSSBiH će uložiti dodatne napore i naravno kroz nadležne organe u RH pokušati doći do sve imovine za koju budemo mogli dokazati da je sindikalna.

 

Savez samostalnih sindikata BiH

 

 

PODIJELI