Saopštenje za javnost – Istina o aktivnostima SSSBiH u vezi sa tematikom današnje Vanredne sjednice PFBiH

Sarajevo, 21. novembar 2017.godine

 

Istina o aktivnostima SSSBiH u vezi sa tematikom današnje Vanredne sjednice PFBiH

 

 

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je tokom svih rasprava koje su se vodile o Zakonu o PIO i Zakonu o stečaju, u skladu sa Statutom i ovlastima, putem svojih organa usvajao i kontinuirano dostavljao amandmane na predložene tekstove zakona i Vladi FBiH, odnosno nadležnim ministarstvima i Parlamentu Federacije BiH. To se posebno odnosilo na Zakon o PIO koji je od krucijalnog značaja za sve radnike, ne samo za članove i članice sindikata.

Svoj stav o Zakonu o stečaju smo prvi put javno pokazali još 2008. godine kada smo organizovali protest ispred Vlade FBiH i tražili da se tadašnji prijedlog Zakona ne usvoji, iako smo znali da je on nametnut od strane međunarodne zajednice. U trenutku kada je pokrenuta aktivnost oko izmjena postojećeg zakona, odmah smo zahtijevali da se pod obavezno u zakonu u prvi isplatni red uvrste radnici. Mnogi su ove aktivnosti SSSBiH iskoristili kao podlogu za neke vlastite akcije koje su trebale rezultirati time da se zakoni usvoje u tesktiovima koji su bili usklađeni sa stavovima sindikata. Jedan od primjera je i apelacija od strane g-dina Dunovića, potpredsjednika FBiH prema Ustavnom sudu, nakon čega je Sud presudio da je odredba zakona kojom se radnici izbacuju iz prvog isplatnog reda neustavna.

Uvijek smo najjači otpor pružali prema zakonima koji nisu bili u skladu sa principima međunarodnog prava, protestvovali smo, ali, nažalost, vlasti od protesta 2008. do danas nisu ispunile preuzetu obavezu da naprave socijalni program kojim će se riješiti problem radnika čije firme se nađu u stečaju. I u vrijeme donošenja Zakona o radu smo bili u kontaktu sa potpredsjednikom FBiH koji je jedan od onih kojima imaju ustavno parvo da upućuju apelacije prema Ustavnom sudu FBiH. Kao što je svima poznato, Sud je presudio da je procedura kojom je ZOR usvojen bila neustavna.

SSSBiH radi u skladu sa Statutom, programskim ciljevima i međunarodnim konvencijama, a ne u dogovoru sa bilo kojim političkim subjektom, već isključivo u dogovoru sa svojim članstvom, odnosno radničkom klasom. Mnoge politike s vremena na vrijeme koketiraju sa našim članovima, obespravljenim radnicima, te ih koriste za svoje svrhe. Ti i takvi svoje otrovne strelice redovno usmjeravaju ka SSSBiH umjesto prema onima koji su u ovu tešku situaciju doveli i penzionere i radnike i one koji su ostali bez posla i one koji se tek trebaju zaposliti.

Naš kurs djelovanja ostaje isti i SSSBiH ostaje jedina organizacija koja može pokazati snagu u odbrani radničkih prava.

Služba za informisanje

PODIJELI