Saopštenje za javnost – Još jedan izgovor za neodržavanje sjednice ESV-a

Sarajevo, 22. maj 2018. godine

 

Saopštenje za javnost

                            Još jedan izgovor za neodržavanje sjednice ESV-a

 

 

Iako Savez samostalnih sindikata BiH već duže vrijeme traži sazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, to se još uvijek nažalost nije dogodilo. Podsjećanja radi, sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH nije održana još od 10.10.2017. godine. Do sada je bilo raznih, i usput rečeno, neutemeljenih razloga zašto se ne zakaže sjedica ESV-a. Ovaj put se došlo do još jednog, također neutemeljenog izgovora, a to je, da se zbog nedavnog preseljenja Vlade FBiH ne zna gdje bi se mogla održati sjednica ESV-a. Na taj način Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na čelu sa Ministrom direktno krši odredbe Poslovnika o radu ESV-a, prema kojem se poslovi za ESV obavljaju u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i koje je odgovorno za obezbjeđivanje uslova za rad ESV-a.

 

Posebno je zabrinjavajuća činjenica da sjednica ESV-a nije održana od onog momenta kada je Savez samostalnih sindikata BiH kao “ravnopravan socijalni partner” uputio Inicijativu za utvrđivanje najniže satnice za 2018. godinu. Da li je to slučajnost ili jasna namjera – neka javnost procijeni. Savez samostalnih sindikata BiH ovim putem poručuje kako Vladi FBiH tako i ministru Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da neće odustati od socijalnog dijaloga, da će se boriti za svoje ravnopravno mjesto u ESV-u, jer su nam radnici  i njihova prava na prvom mjestu.

 

Stoga još jednom pozivamo predsjedavajućeg Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH da sazove Vanrednu sjednicu ESV-a koju je tražio Savez samostalnih sindikata BiH i za koju su rokovi prema gore pomenutom Poslovniku već odavno prošli, a od ministra Veska Drljače da u najkraćem roku obezbijedi uslove za rad Ekonomsko – socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Ukoliko Ministar nije u mogućnosti to obezbijediti, Savez samostalnih sindikata BiH će se potruditi da iznađe adekvatan prostor.

 

Ne zaboravite, socijalni dijalog nema alternativu.

 

 

Služba za informisanje

 

PODIJELI