Saopštenje za javnost Konferencija na visokom nivou o ekonomskoj i socijalnoj koheziji na Zapadnom Balkanu

Saopštenje za javnost

Konferencija na visokom nivou o ekonomskoj i socijalnoj koheziji na Zapadnom Balkanu

 

 

U glavnom gradu Republike Bugarske danas (15.05.2018.) se održava Konferencija na visokom nivou o ekonomskoj i socijalnoj koheziji na zapadnom Balkanu, koja je zajednički organizovana od strane Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora (EESC) i TAIEX (Tehnički instrument za pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije). Na Konferenciji se govori o procjeni i perspektivama evropskih integracija na Zapadnom Balkana,  ekonomskoj i socijalnoj koheziji Zapadnog Balkana, te pravima i osnaživanju ugroženih grupa na Zapadnom Balkanu (žene i manjinske grupe). Zaključci sa konferencije će biti prezentovani od strane predsjednika EESC-a na Samitu šefova država i vlada EU-Zapadni Balkan koja će se održati 17. maja 2018. godine, takodje u Sofiji.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na skupu predstavlja predsjednik Ismet Bajramović, koji je tokom svog izlaganja upoznao sve prisutne sa trenutnim problemima s kojima se suočava sindikat u našoj zemlji. Posebno je naglasio činjenicu da socijalni dijalog nikada nije bio na nižem nivou, a da se predstavnici vlasti više bave sindikatom, njegovim radom i izborima unutar te organizacije, nego poslom za koji su ih građani birali. Neprihvatljivo je kontinuirano kršenje konvencija Međunarodne organizacije rada, ali i odredbi iz direktiva Evropske unije koje se tiču ne samo socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, već i pitanja minimalne plate, slobodne organizovanja i rada sindikata.

 

Služba za informisanje

PODIJELI