Saopštenje za javnost – Opći kolektivni ugovor

Sarajevo, 22. juni 2017. godine

MEDIJI

Saopštenje za javnost

 

Ne želeći stvarati paniku niti nesigurnost kod radnika i radnica, ovim putem ih obavještavamo da će SSSBiH nastaviti štititi prava svih svojih članova, te da bez obzira na izjave zvaničnika Vlade ili UPFBiH neće ostati nezaštićeni i bez prava. Takođe, bitno je naglasiti da član 30. stav 2 OKU definiše da, ukoliko nijedna strana ne predloži izmjene i dopune OKU, smatra se da je njegovo važenje produženo za period na koji je i potpisan.

 

S obzirom da Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH, potpisan od strane Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH istječe danas, 22. juna 2017. godine, SSSBiH je u proteklom periodu pozivao Udruženje poslodavaca FBiH da, imajući u vidu da nije bilo zahtjeva za izmjene i dopune OKU, potvrdimo produženje njegovog važenja. Nažalost, naš socijalni partner nas je obavijestio kako smatraju da ne postoje razlozi za postojanje Općeg kolektivnog ugovora uopće. Imajući u vidu da je OKU jedini ugovor koji propisuje, između ostalog, najnižu plaću, te da u skladu sa Konvencijom 131. Međunarodne organizacije rada, a koju je BiH ratifikovala, ona mora biti definisana, prestankom važenja OKU za teritoriju FBiH bi praktično bila prekršena gore navedena Konvencija.

 

            Imajući u vidu činjenicu da se kao jedan od razloga za nepristupanje pregovorima o produženju važenja OKU navodi i činjenica da nije došlo do proširenja njegovog važenja, podsjećamo da je SSSBiH na svakoj sjednici ESV FBiH od stupanja na snagu Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH isticao tu problematiku, te da je u više navrata zahtijevao od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da, u skladu sa Zakonom o radu i zaključcima ESV FBiH, prošire njegovo dejstvo na sve zaposlene i poslodavce u FBiH. Potpuno je neprihvatljivo da sada radnici snose štetne posljedice nerada izvršne vlasti. Nakon jučerašnje izjave premijera Novalića sasvim je jasno zašto OKU nije proširen i da se samo čekalo da istekne njegovo važenje pa da se radnicima i zvanično pokuša oduzeti kolektivni ugovor kao mehanizam za zaštitu njihovih najosnovnijih prava. Takođe, podsjećamo premijera da jedino OKU definiše obavezan obim prava u granskim kolektivnim ugovorima, tako da njegovim nepostojanjem prestaje da postoji i obaveza imanja kolektivnih ugovora na bilo kojem nivou. S tim u vezi, potpuno je neprihvatljivo da prvi čovjek izvršne vlasti u FBiH tvrdi kako nema potrebe za postojanje mehanizama za zaštitu prava radnika.

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI