SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Predsjednici/e granskih sindikata na ulicu tjeraju zaposlene u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine

PODIJELI