Saopštenje za javnost – Radnička prava su ljudska prava

                                                       Saopštenje za javnost

                                               Radnička prava su ljudska prava

 

Povodom Svjetskog dana ljudskih prava koji se širom svijeta obilježava na današnji dan, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine podsjeća da su radnička prava, posebno dio koji se odnosi na slobodu organizovanja i udruživanja, sadržana u Deklaraciji UN o ljudskim pravima, koja je usvojena 10. decembra 1948. godine.

Ljudska prava su zagarantovana svima i ne mogu se tretirati niti primjenjivati parcijalno. Nemoguće je zaštititi neka ljudska prava i istovremeno zanemariti druga, jer se ona međusobno preklapaju. Pravo na rad, iako je jedno od osnovnih ljudskih prava, ne znači ništa ukoliko ne postoji pravo na dostojanstven rad. Takođe, ne može se tvrditi da je pravo na rad zaštićeno kada postoji bilo kakav vid eksploatacije radnika. Zabrana ropstva i prisilnog rada ne može se odvojiti od prava na pristojan rad.

Tretiranje prava radnika kao ljudskih prava pokazuje da su radnička prava od vitalnog značaja. Ljudska prava su, prije svega, moralni zahtjevi o normativnim standardima ka kojima bi se sva pristojna društva trebala usmjeriti. Kao moralni zahtjevi, prava se zasnivaju na ljudskom dostojanstvu i jednakosti, i njih moraju uživati svi pojedinci ​​i spolja i unutar radnog mjesta. Uz to, države i poslodavci su obavezni da poštuju principe ljudskih prava za svoje građane i njihove radnike.

 

Služba za informisanje

PODIJELI