Sindikalna potrošačka korpa za februar 2019. godine

                                  Sindikalna potrošačka korpa za februar 2019. godine

 

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine će od danas pa nadalje početkom svakog kalendarskog mjeseca objavljivati Sindikalnu potrošačku korpu za četveročlanu porodicu za prethodni mjesec. Podaci će, zajedno sa odgovarajućim dijagramima, biti dostupni na web stranici SSSBiH – www.sssbih.com.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (u zagradi se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):

  1. Prehrana – 38,7%
  2. Stanovanje i komunalne usluge – 15,4%
  3. Higijena i održavanje zdravlja – 5,7%
  4. Obrazovanje i kultura – 12,5%
  5. Odjeća i obuća – 14,9%
  6. Prijevoz – 6,8%
  7. Održavanje domaćinstva – 5,9%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 84 artikla. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za devet (9) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.

Za mjesec februar, Sindikalna potrošačka korpa košta 2.019,80 KM, dok je prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH iznosila 914,00 KM. Bitno je naglasiti da je podatak o isplaćenoj plati za decembar 2018., jer je to posljednji podatak koji je Federalni zavod za statistiku do danas zvanično objavio. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 46,6%.

 

Služba za informisanje

PODIJELI