Saopštenje za javnost Sindikalne podružnice JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

Zenica – Prioritet svih zaposlenih u JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica oduvijek je bilo sigurno dijete i jednaki uslovi za sve te zadovoljan korisnik naših usluga. To je, između ostalog, razlog zašto tražimo poboljšanje uslova rada i transparentno ophođenje prema imovini i finansijama u firmi te molimo nadležne da nam obezbijede menadžment koji je sposoban, savjestan, odgovoran i transparentan u radu. To bi definitivno dovelo do toga da naša primanja budu redovna i u skladu sa trenutnim standardom života.

U brojnim obraćanjima što direktno, što putem dopisa, relevantnim instancama, počevši od direktorice Ustanove, Upravnog odbora, Osnivača, Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta ZDK nismo naišli na saradnju. Nažalost, odgovori koje smo dobijali su bili omalovažavajući, šturi i nadasve ponižavajući, jer nismo tražili ništa osim normalnih uvjeta za rad zakonom propisanih, a koji su podrazumijevali odvijanje odgojno-obrazovnog procesa predškolske djece poštujući Pedagoške standarde i normative, isplata  zarađenih sredstava (plaće, topli obrok, prijevoz zaposlenika, regresi) te transparentnost u radu menadžmenta naše ustanove.

Stav našeg sindikata je da su ove Ustanove potpuno obespravljeni i da se sva zakonski pripadajuća prava zaposlenika jako teško realizuju. Nakon što smo diosta iscrpili sve opcije ostalo nam je da se obratimo javnosti kako bismo  ukazali na probleme s kojima se suočavamo mi i naše porodice.

Shodno gore navedenom iznosimo sljedeće:

Upravni odbor firme, koji se finansira iz našeg budžeta i ne dobija namjenska sredstava za svoj rad od strane Osnivača, održavao je i održava sjednice jednom mjesečno a po potrebi i više puta. Za svaki sastanak članovi UO dobijaju naknade iako se istvremeno zaposlenima uporno govori  “da nema novca”. Zbog toga tražimo transaprentniji rad i odgovor na pitanje isplata plaća i naknada radnicima, tj. kada dobijamo plaće, topli koji još uvijek iznosi 8.50 KM po danu, naknadu za prijevoz i regres? Sindikat se izborio za prisustvo na sjednicama Upravnog odbora, ali samo po tačkama koje se tiču zaposlenika pa smo s pravom pitali šta se to na sjednicama Upravnog odbora ne tiče zaposlenika?! Iako je prema čl.114 Pravilnika Ustanove naše prisustvo obavezujuće, do sada smo uvijek prisustvovali na samo jednoj tački. Shodno tome nameće se   pitanje ko kontroliše rad Upravnog odbora i u čijem interesu rade?

Veoma indikativno i kompromitirajuće za nas radnike je činjenica da je sjednicama Upravnog odbora prisustvovao pravni zastupnik direktorice Ustanove, iako Ustanova ima sistematizacijom predviđeno i popunjeno ovo radno mjesto.

Dalje, od 2008. godine akti po kojima radimo u Ustanovi nisu usklađeni i sredinom drugog mandata plaćena je novčana kazna za neusklađenost akata Ustanove. Uprkos kazni, stalnim posjetama inspekcija (iz MONKiS ZDK (po pitanju nepoštivanja Pedagoških standarda i normativa), Kantonalne inspekcije rada, Federalne sanitarne inspekcije i ostalih, zahvaljujući dorektorici pomenuti akti do danas nisu usklađeni. To onemogućava normalno funkcionisanje Ustanove o čemu svjedoči i činjenica da GPR Ustanove nije usvojen i da vraćen je od strane MONKiS ZDK, što je još jedna u nizu nejasnoća i neregularnosti u radu direktorice naše Ustanove i menadžmenta koji radnike ove Ustanove, koji svoj posao obavljaju časno i pošteno, stavljaju u diskriminirajući položaj.

Tokom trajanja drugog mandata direktorice i sadašnjeg Upravnog odbora konstantno kasne plaće, topli obroci, naknada za prijevoz, a za 2020. i 2021. godinu nismo primili regres.

Regres za 2022.godinu smo sindikalnom borbom uspjeli dobiti u proteklom mjesecu, ali smo  zbog toga od strane direktorice Ustanove na naše grupe dobili poruke kako će zbog regresa kasniti plaća, topli, naknada za prijevoz. Posljednju plaću smo ponovo dobili sa zakašnjenjm, a trenutno smo u zaostatku sa  tri topla obroka, tri naknade za priejvoz i regres za 2020. i 2021. godinu.

Što se tiče Finansijskog izvještaja Ustanove, on je odbijen od strane Općinskog vijeća posljednje tri godine. Kao Sindikat smo brojnim dopisima tražili da nam se dostave:

  • Ugovore o djelu koji su trenutno aktuelni;
  • Odluku o pravnom zastupniku direktorice i po kom je osnovu ta osoba prisustvuje sjednicama Upravnog odbora;
  • Ugovore o izdavanju poslovnih prostora koji se tiču finansijske dobiti firme.

Sve dosad što se ticalo finansija je bilo  iza “zatvorenih” vrata pa u prilog ovom dugogodišnjem “navodnom” mukotrpnom (ne)radu Upravnog odbora i direktorice ide i činjenica da je s našeg računa isplaćen porez na prihod od izdavanja poslovnih prostora u iznosu od 76.970 KM, dok zatezne kamate iznose 45.640 KM. Riječ je, dakle, o iznosu za dodatne poreze i doprinosa. S pravom se pitamo do kad će se “privatne” kazne plaćati novcem Ustanove, a zakon jasno kaže da su supsidijarno odgovorna i lica koja uredno ne prijave porez (čl. 29/30 Zakona o Poreskoj Upravi FBiH).

Sa Osnivačem, koji je u sve upućen, ne postoji i njegov prećutan stav doprinosi trenutnoj situaciji. Imajući na umu sve navedeno, s cilje ostvarivanje radničkih prava i boljih uslova za boravak naših korisnika, od direktorice, UO i Osnovača Ustanove tražimo:

Smjenu menadžmenta Ustanove,  direktorice  i Upravnog odbora koji cijelo vrijeme opstruišu i urušavaju rad ove ustanove. Radnici su izgubili povjerenje (neusvojeni Izvještaji, kašnjenja plaća, toplih obroka, nakanada za prijevoz radnicima, plaćanje poreza iz radničkih džepova, nezadovoljstvo roditelja naših korisnika zbog loše organizacije posla od strane rukovodećih, a o čemu su se izjašnjavali nebrojno puta što u ustanovi, što putem drugih oglašivač).

SINDIKALNA PODRUŽNICA JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZENICA PRIJE SVEGA ŽELI ZADOVOLJNOG RADNIKA, JOŠ ZADOVOLJNIJEG KORISNIKA I SIGURNE USLOVE ZA BORAVAK DJECE.

Sindikalna podružnica JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

 

 

 

 

PODIJELI