Saopštenje za javnost Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona

Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona se u potpunosti ograđuje od tzv. Platforme za vođenje socijalnog dijaloga, koja je jučer u Sarajevu potpisana u ime Sindikata metalaca Federacije BiH,  bez valjane odluke i saglasnosti našeg Upravnog odbora!

Zenica – Platforma, čiji je predlagač Udruženje poslodavaca, trebala bi uvjeriti javnost u dobru namjeru za vođenje nekakvog socijalnog dijaloga, ali uz uslov da se sindikati “civilizuju”, odnosno da im se stavi flaster na usta. S obzirom  da ova ispružena ruka dolazi u jeku inicijative Saveza samostalnih sindikata BiH za donošenje Zakona o minimalnoj plati i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, jasna je namjera da se i ovaj zahtjev sindikata potisne u drugi plan.

Mi jesmo i uvijek ćemo biti za kvalitetan socijalni dijalog i saradnju, ali isključivo na ravnopravnim osnovama, bez ponižavanja i povijanja kičme.

Zaključenje Granskog kolektivnog ugovora je naš ključni zahtjev, a za to nam ne trebaju ovakvi paktovi o nenapadanju, nego obostrana volja i dogovor o značajnom poboljšanju materijalnog statusa radnika. Kolektivni ugovor smo u julu 2018. godine zaključili nakon najave generalnog štrajka u Federaciji, a ne dodvoravanjem.

Zvuči nevjerovatno, ali ovom Platformom je doslovno precizirano da se sindikati potpisnici moraju, prije poduzimanja bilo kakve „jednostrane“  aktivnosti, javnog istupa, isticanja zahtjeva i slično, konsultovati sa Udruženjem poslodavaca, da se moraju suzdržati od bilo kakve aktivnosti koja bi mogla  „isprovocirati“ drugu stranu, da će  biti „fleksibilni“,  i da neće isticati nikakve „maksimalističke“ zahtjeve! Na nekoliko se mjesta ukazuje na težak položaj poslodavaca, ali nema nijedne riječi o tome da je najniža plata 406 KM i da pet takvih plata treba za jednu potrošačku korpu, ni ko je za to odgovoran.

Razumljivo da poslodavci žele da se prestane javno, oštro i sindikalno govoriti o radničkim problemima, zahtjevima, interesima, da se prestane upirati prstom u one poslodavce čiji je poslovni model i temelj uspjeha isključivo iskorištavanje jeftine radne snage. U zadnje četiri godine 15.900 poslodavaca u FBiH ostvarilo je čist profit od skoro 13 milijardi maraka. Poslodavci u Zeničko-dobojskom kantonu, i  to u 2020. pandemijskoj i „kriznoj“ godini, ostvarili su za 177 miliona KM  veći profit nego u 2019. godini – znači, itekako ima prostora za značajno poboljšanje materijalnog statutsa radnika, sve drugo su samo izgovori i priča za malu djecu. Tačno je da imamo visoke obaveze na plate, ali glavni razlog za stagniranje plata je korporativna glad. Naravno, nisu svi poslodavci isti. Korektnim poslodavcima će njihovi radnici vratiti i vraćaju na najbolji način.

Sasvim je jasno da je ova platforma nastavak projekta koji do besmisla treba dovesti postojanje krovne organizacije sindikata – Saveza samostanih sindikata BiH. Nije Savez samostalnih sindikata BiH blokiran, kako to danas tvrde pojedini granski sindikati u jalovom pokušaju pranja savjesti, SSSBiH je iznevjeren ili izdan od strane onih koji su dvadeset godina šutjeli na to što im danas kao smeta. Da brojne članice Saveza samostalnih sindikata BiH nisu podlegle političkim i drugim pritiscima, da je Savez ostao jedinstven i složan, nema tog upisa u registar ili sličnog formalizma koji bi ga spriječio da se bori i izbori za bolja prava i položaj svih radnika, kao što je radio u prošlosti. Ničija funkcija ni sujeta, nije vrijednija od radničke organizacije koja postoji 115 godina..

Na kraju, poručujemo da nikad i nikome nećemo dozvoliti da nam zatvori usta, da  nam suflira  šta možemo a šta ne možemo raditi, i nikad nećemo pristati da budemo bilo čiji poslušnici ni poslodavacima ni bilo kojoj vlasti ili partiji.I nećemo tolerisati ničiju samovolju, bez obzira na cijenu.

Ili ćemo biti i djelovati kao Sindikat ili ne treba ni da postojimo!

SINDIKAT METALACA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Kenan Mujkanović, predsjednik

 

PODIJELI