Saopštenje za javnost u vezi sa Zaključkom Ministarstva pravde BiH o prekidu postupka u vezi sa izmjenama registracije u Registru udruženja

 

                                                   Saopštenje za javnost

 

 

Na adresu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je juče, 04.02.2019. godine, stigao dopis Ministarstva pravde BiH kojim nas obavještavaju da je Ministarstvo usvojilo Zaključak kojim se prekida postupak kod Ministarstva pravde BiH za izmjene i dopune registracije u Registru udruženja, a koji se vodi po zahtjevu SSSBiH. Nakon uvida u tekst dokumenta i njegove analize, dokumenta, stava smo da je Zaključak donesen bez uporišta u zakonu i pravilniku, te da će, u skladu s tim, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poduzeti sve zakonom predviđene mjere u cilju osporavanja navedenog zaključka i tražiti da se postupak nastavi. Ovo je za nas očekivano te vas podsjećamo da Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine od završetka agresije na našu domovinu vodi pravnu bitku sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine oko korištenja imena Bosne i Hercegovine u nazivu naše organizacije. Naime, i pored sudske presude Suda BiH iz 2012. godine, kojom je Ministarstvu pravde BiH naloženo da u Registar udruženja i fondacija upiše Savez samostalnih sindikata BiH i osobu ovlaštenu za predstavljanje i zastupanje, do danas nije došlo do potpune realizacije sudske presude.

Takođe, upoznati smo sa činjenicom da pojedini predsjednici granskih sindikata, zajedno sa Vladom Federacije BiH rade na osnivanju novog sindikata, ali nas to ni na koji način neće spriječiti niti omesti u tome da naša primarna zadaća i dalje bude borba za zaštitu i promovisanje radničkih prava kroz kolektivne ugovore, usvajanje pozitivnih zakonskih i podzakonskih akata, te pružanje pravne i svakog drugog oblika pomoći našem članstvu kada god se javi potreba za tim. Svi organi SSSBiH nastavljaju raditi i djelovati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

Služba za informisanje

PODIJELI