Saopštenje za javnost – Vlada FBiH se treba prestati miješati u izbor rukovodstva SSSBiH

Sarajevo, 9. mart 2018. godine

 

 

Saopštenje za javnost

Vlada FBiH se treba prestati miješati u izbor rukovodstva SSSBiH

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na čelu sa premijerom Novalićem, ne prestaje vršiti pritisak na Savez samostalnih sindikata BiH i nastavlja se miješati u izbor rukovodstva Sindikata. Kako im to nije pošlo za rukom na Kongresu, sada pokušavaju na sve druge načine, uključujući i blokadom rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Dokaz za to je i dopis koji su uputili predsjedavajućem ESV FBiH u kojem traže odlaganje sjednice Kolegija ESV zbog činjenice “da je u toku izbor rukovodstva Saveza samostalnih sindikata BiH te da su kongresne aktivnosti u tom smislu još uvijek u toku.” Nažalost, taj zahtjev je očigledno uvažen, jer smo jutros (09.03.2018.) obaviješteni da se sjednica Kolegija ESV, zakazana za 13.03.2018. godine otkazuje. Na taj način ulazimo u peti mjesec kako se ne održavaju sjednice ESV FBiH, iako je Poslovnikom predviđeno da se redovno održavaju.

 

Delegacije socijalnih partnera unutar ovog tijela su samostalne, nezavisne i njihov sastav bira isključivo socijalni partner kojeg predstavljaju. Svako miješanje u sastav delegacije predstavlja ozbiljno kršenje Konvencija MOR i narušavanje osnovnih postulata socijalnog dijaloga. SSSBiH ima svoju delegaciju, izabranu od strane članova Glavnog odbora i njen sastav može promijeniti samo taj organ SSSBiH. Dakle, Kongres SSSBiH s tim nema nikakve veze. O pritiscima prema Savezu, miješanju i direktnom utjecanju Vlade FBiH, premijera i njegovih savjetnika na izbore unutar SSSBiH ćemo obavijestiti MOR, Međunarodnu konfederaciju sindikata, Evropsku konfederaciju sindikata, ambasade u BiH, Ured Visokog predstavnika, Delegaciju EU u BiH i sve ostale institucije koje se bave zaštitom sloboda i ljudskih prava.

 

Pozivamo Vladu FBiH i premijera da, umjesto da se bave sindikalnim izborima, prestanu tražiti izgovore za neodržavanje sjednice ESV FBiH i neusvajanje zahtjeva Saveza samostalnih sindikata BiH o povećanju minimalne plate.

 

Služba za informisanje

PODIJELI