Saopštenje za javnost – Vlada FBiH želi ukinuti Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH

Sarajevo, 18. august 2017. godine

 

Saopštenje za javnost

Vlada FBiH želi ukinuti Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH

 

S obzirom da se nakon jučerašnje sjednice (17.08.2017.) Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH pojavila vijest da nije usvojen zaključak o proširenju dejstva Općeg kolektivnog ugovora na sve radnike u Federaciji BiH, te da je i zvanični predstavnik Premijera izjavio da do sada ESV nije usvojio takav zaključak, dužnost nam je obavijestiti javnost da je ESV FBiH do sada na 4 sjednice usvojio zaključak i dao preporuku Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike da se OKU proširi. Uz to, održana je i Vanredna sjednica ESV na kojoj je tačka dnevnog reda bilo, upravo, proširenje OKU.

 

Činjenica da je Udruženje poslodavaca FBiH uslovljavalo potpisivanje postojećeg OKU upravo njegovim proširivanjem na sve radnike, a da je stav SSSBiH sve vrijeme bio vrlo jasan i da smo tražili poštivanje zaključaka ESV, znači da u ovom trenutku Vlada FBiH radi na tome da u konačnici dođe do ukidanja Općeg kolektivnog ugovora. Osim što nesprovođenje zaključaka ESV znači kršenje Sporazuma o osnivanju ESV za teritoriju FBiH, time se i ugrožavaju prava radnika, ali i poslodavaca, krše konvencije MOR koje je BiH ratifikovala, te stvara potpuna pravna anarhija kada je riječ o radnom zakonodavstvu. Nejasno je na koji način takav razvoj situacije može doprinijeti povećanju broja zaposlenih, smanjenju stope nezaposlenosti i rada na crno, stabilizaciji fondova za PIO i zdravstveno osiguranje, a što Vlada FBiH kontinuirano naziva svojim primarnim ciljevima, pa se čak sve češće i hvali uspješnim rezultatima.

 

Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH je još uvijek na snazi i SSSBiH će iskoristiti sve pravne i sindikalne mehanizme da radnici i radnice u FBiH i dalje budu zaštićeni kolektivnim ugovorima, kako Općim, tako i granskim.

 

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI