Vladina Uredba o zapošljavanju u javnom sektoru institucionalizira nepotizam pri zapošljavanju

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 19. februara 2019. godine usvojila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH koja predstavlja pokušaj legalizacije i pravnog uokvirivanja nepotizma i stranačkog zapošljavanja u javnom sektoru u Federaciji BiH. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u potpunosti osuđuje tekst Uredbe kojom se omogućava netransparentno ocjenjivanje kandidata, neobaveznost da najbolji kandidat sa liste bude primljen u radni odnos, a ostavljena je i mogućnost da članovi komisije budu bliski prijatelji, saradnici, stranačke kolege, itd. sa kandidatima.

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH je jedan u nizu akata Vlade Federacije BiH koji za cilj nema borbu protiv korupcije i nepotizma već ih, naprotiv, pokušava zakonski uokviriti i legalizovati, čime je odlazeća Vlada Federacije BiH pokazala da u svom mandatu nije za cilj imala da ostvari dobre rezultate, već je svoj rad fokusirala na destrukciju i ugrožavanje radnika i njihovih prava, te borbu protiv vlastitih radnika i građana.

Mišljenja smo da jednostrano donošenje bilo kakvih uredbi od strane Vlade ili ministarstava, a koje se direktno ili indirekno tiču pitanja radnika i zapošljavanja dodatno doprinosi negativnom trendu koji vlada u Federaciji BiH, a tiče se visokog stepena nezaposlenosti i rada na crno, te alarmantno velikog broja mladih i školovanih ljudi koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu.

 

          Služba za informisanje

PODIJELI